skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Pacific Ocean xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Major and trace element geochemistry and Os isotopic composition of metalliferous umbers from the Late Cretaceous Japanese accretionary complex

Kato, Yasuhiro ; Fujinaga, Koichiro ; Suzuki, Katsuhiko

Geochemistry, Geophysics, Geosystems, July 2005, Vol.6(7), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1525-2027 ; E-ISSN: 1525-2027 ; DOI: 10.1029/2005GC000920

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchrotron X-ray spectroscopic perspective on the formation mechanism of REY-rich muds in the Pacific Ocean

Kashiwabara, Teruhiko ; Toda, Ryuichi ; Nakamura, Kentaro ; Yasukawa, Kazutaka ; Fujinaga, Koichiro ; Kubo, Sayuri ; Nozaki, Tatsuo ; Takahashi, Yoshio ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

Geochimica et cosmochimica acta, 01 November 2018, Vol.240, pp.274-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7037 ; E-ISSN: 1872-9533 ; DOI: 10.1016/j.gca.2018.08.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New geochemical data for back-arc basin basalts from DSDP Leg 58 Sites 442-444 and the ODP Leg 131 Site 808, Shikoku Basin

Haraguchi, Satoru ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro ; Yamaguchi, Asuka ; Ishii, Teruaki

The Journal of the Geological Society of Japan, 2018, Vol.124(11), pp.935-940 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7630 ; DOI: 10.5575/geosoc.2018.0026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical leaching of rare earth elements from highly REY-rich mud

Takaya, Yutaro ; Fujinaga, Koichiro ; Yamagata, Naoya ; Araki, Syuhei ; Maki, Ryota ; Nakamura, Kentaro ; Iijima, Koichi ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.637-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0373

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Origin of felsic volcanism in the Izu arc intra-arc rift

Haraguchi, Satoru ; Kimura, Jun-Ichi ; Senda, Ryoko ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Takaya, Yutaro ; Ishii, Teruaki

Contributions to Mineralogy and Petrology, 2017, Vol.172(5), pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-7999 ; E-ISSN: 1432-0967 ; DOI: 10.1007/s00410-017-1345-1

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rare-earth, major, and trace element geochemistry of deep-sea sediments in the Indian Ocean: Implications for the potential distribution of REY-rich mud in the Indian Ocean

Yasukawa, Kazutaka ; Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Machida, Shiki ; Ohta, Junichiro ; Takaya, Yutaro ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2015, Vol.49(6), pp.621-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0361

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploration and Development of “REY-Rich Mud”: A New Deep-Sea Mineral Resource
新たな深海底鉱物資源“レアアース泥”の探査と 開発に向けた取り組み

藤永, 公一郎 ; 安川, 和孝 ; 髙谷, 雄太郎 ; 大田, 隼一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Fujinaga, Koichiro ; Yasukawab, Kazutaka ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Journal of MMIJ, 2015, Vol.131(12), pp.648-655

ISSN: 1881-6118 ; DOI: 10.2473/journalofmmij.131.648

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geological factors responsible for REY-rich mud in the western North Pacific Ocean: Implications from mineralogy and grain size distributions

Ohta, Junichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Machida, Shiki ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Takaya, Yutaro ; Iijima, Koichi ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.591-603 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0435

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovery of extremely REY-rich mud in the western North Pacific Ocean

Iijima, Koichi ; Yasukawa, Kazutaka ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Machida, Shiki ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Haraguchi, Satoru ; Nishio, Yoshiro ; Usui, Yoichi ; Nozaki, Tatsuo ; Yamazaki, Toshitsugu ; Ichiyama, Yuji ; Ijiri, Akira ; Inagaki, Fumio ; Machiyama, Hideaki ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.557-573 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0431

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genesis of REY-rich mud: A new perspective based on independent component analysis
レアアース泥の起源:独立成分分析による数理統計的アプローチを中心に

安川, 和孝 ; 中村, 謙太郎 ; 藤永, 公一郎 ; 岩森, 光 ; 加藤, 泰浩 ; Yasukawa, Kazutaka ; Nakamura, Kentaro ; Fujinaga, Koichiro ; Iwamori, Hikaru ; Kato, Yasuhiro

地球化学, 2018, Vol.52(4), pp.171-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0386-4073 ; DOI: 10.14934/chikyukagaku.52.171

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new and prospective resource for scandium: Evidence from the geochemistry of deep-sea sediment in the western North Pacific Ocean

Yasukawa, Kazutaka ; Ohta, Junichiro ; Mimura, Kazuhide ; Tanaka, Erika ; Takaya, Yutaro ; Usui, Yoichi ; Fujinaga, Koichiro ; Machida, Shiki ; Nozaki, Tatsuo ; Iijima, Koichi ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Ore Geology Reviews, November 2018, Vol.102, pp.260-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-1368 ; E-ISSN: 1872-7360 ; DOI: 10.1016/j.oregeorev.2018.09.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geochemistry of REY-rich mud in the Japanese Exclusive Economic Zone around Minamitorishima Island

Fujinaga, Koichiro ; Yasukawa, Kazutaka ; Nakamura, Kentaro ; Machida, Shiki ; Takaya, Yutaro ; Ohta, Junichiro ; Araki, Shuhei ; Liu, Hanjie ; Usami, Ryo ; Maki, Ryota ; Haraguchi, Satoru ; Nishio, Yoshiro ; Usui, Yoichi ; Nozaki, Tatsuo ; Yamazaki, Toshitsugu ; Ichiyama, Yuji ; Ijiri, Akira ; Inagaki, Fumio ; Machiyama, Hideaki ; Iijima, Koichi ; Suzuki, Katsuhiko ; Kato, Yasuhiro

GEOCHEMICAL JOURNAL, 2016, Vol.50(6), pp.575-590 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7002 ; DOI: 10.2343/geochemj.2.0432

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Japanese  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fujinaga, Koichiro
 2. Kato, Yasuhiro
 3. Nakamura, Kentaro
 4. Fujinaga, K.
 5. Takaya, Yutaro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...