skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Chủ đề: Oxy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O 2 − Photogenerated from aqueous solutions of tetracycline antibiotics (pH 7.3) as evidenced by DMPO spin trapping and cytochrome c reduction

Li, Anson S.W. ; Roethling, H.Peter ; Cummings, Kiran B. ; Chignell, Colin F.

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1987, Vol.146(3), pp.1191-1195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; DOI: 10.1016/0006-291X(87)90774-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres . volume 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres . volume 5

McIlroy Kenneth; Stoltzfus Joel M

Philadelphia, PA : ASTM, 1991 - (666.7 FLA 1991) - ISBN0803114613

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres : seventh volume.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres : seventh volume.

Gunaji Mohan V. Editor; Janoff Dwight D. Editor; Royals William T. Editor

West Conshohocken, PA : ASTM, 1995 - (666.7 FLA 1995) - ISBN0803120044

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres. 7th volume
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flammability and sensitivity of materials in oxygen-enriched atmospheres. 7th volume

McIIroy Keneth Editor; Stolzfus Joel M. Editor

West Conshohocken, PA : ASTM, 1995 - (666.7 FLA 1991) - ISBN0803120044

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous opiates and behavior: 2005

Bodnar, Richard J. ; Klein, Gad E.

Peptides, 2006, Vol.27(12), pp.3391-3478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-9781 ; DOI: 10.1016/j.peptides.2006.07.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous opiates and behavior: 2006

Bodnar, Richard J.

Peptides, 2007, Vol.28(12), pp.2435-2513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-9781 ; DOI: 10.1016/j.peptides.2007.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous opiates and behavior: 2012

Bodnar, Richard J.

Peptides, December 2013, Vol.50, pp.55-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-9781 ; DOI: 10.1016/j.peptides.2013.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (1)
 2. 1991đến1994  (1)
 3. 1995đến2005  (2)
 4. 2006đến2007  (2)
 5. Sau 2007  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (4)
 2. Sách  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bodnar, Rj
 2. Bodnar, R.J.
 3. Bodnar, Richard J.
 4. Li, Anson S.W.
 5. Cummings, Kiran B.

theo chủ đề:

 1. Nti
 2. Ach
 3. Cgrp
 4. Materials
 5. Dyn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...