skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Oxidation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation behaviour of titanium-containing brazing filler metals

Moorhead, A. ; Kim, Hyoun-Ee

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(15), pp.4067-4075 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02402948

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loss of precious metal from Pt-Rh alloy under refractory oxide environments

Chou, T. ; Mishra, A. ; Anderson, D.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(5), pp.2562-2568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00638059

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-temperature oxidation behaviour of base metal elements in nickel-base alloys

Wakasa, K. ; Yamaki, M.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(4), pp.1459-1463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154617

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma oxidation of Cu-Al alloy

Takada, Jun ; Kuwahara, Hideyuki ; Manabe, Yuuji ; Kimura, Mitsuo ; Yanagihara, Kenji

Journal of Materials Science, 1991, Vol.26(23), pp.6288-6292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF02387806

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compression creep of [Si.sub.3]N.sub.[4/MgAl.sub.2]O.sub.4 alloys.(Author abstract)

Crampon, J. ; Duclos, R. ; Rakotoharisoa, N.

Journal of Materials Science, Feb, 1990, Vol.25(2), p.1203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation and growth morphology of oxidation-induced ferrite layer in Fe-Mn-Al-Cr-C alloys

Duh, J. ; Wang, C.

Journal of Materials Science, 1990, Vol.25(4), pp.2063-2070 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01045765

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural changes during pressing of fine nickel powders.(Author abstract)

Arsentyeva, I. P. ; Ristic, M. M.

Journal of Materials Science, March, 1990, Vol.25(3), p.1610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural development in the oxidation-induced phase transformation of Fe-Al-Cr-Mn-C alloys

Duh, Jenq-Gong ; Lee, J. ; Wang, Chaur-Jeng

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(7), pp.2649-2660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01111928

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of gaseous atmosphere and pre-treatment on the oxidation-nitridation of Fe-31 Mn-9Al-6Cr-0.86C alloy at 1000deg C.(Author abstract)

Wang, C. J. ; Duh, J. G.

Journal of Materials Science, August, 1988, Vol.23(8), p.2913 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behaviour of Al-Mg alloys at high temperature

Bahadur, Aruna

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(6), pp.1941-1944 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01132920

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxygen interaction with Pt-Pd-Rh catalytic alloys

Rubel, M. ; Pszonlcka, M.

Journal of Materials Science, 1986, Vol.21(1), pp.241-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01144727

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation of the growth of nickel ferrite films on magnesium oxide substrates.(Author abstract)

Fltzgerald, A. G.

Journal of Materials Science, May, 1987, Vol.22(5), p.1887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of manganese on the oxidation of Fe-Mn-Al-C alloys

Kao, C. ; Wan, C.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.744-752 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174715

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of carbon on the high temperature oxidation of Fe-31 Mn-9Al-0.87C alloy.(Author abstract)

Wang, C. J. ; Duh, J. G.

Journal of Materials Science, Oct, 1988, Vol.23(10), p.3447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High temperature oxidation of low alloy steels

Chang, Yao ; Wei, Feng

Journal of Materials Science, 1989, Vol.24(1), pp.14-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00660927

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of temperature on the oxidation of Fe-7.5A1-o.65C alloy

Kao, C. ; Wan, C.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(6), pp.1943-1947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01115754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and properties of nickel silicide layers by the diffusion and CVD processes using Si 2 Cl 6 as a source of silicon

Motojima, Seiji ; Kohno, Masanori ; Hattori, Tatsuhiko

Journal of Materials Science, 1987, Vol.22(2), pp.547-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01160767

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oxidation and decarburization of an Fe-AI-C alloy.(Author abstract)

Kao, C. H. ; Wan, C. M.

Journal of Materials Science, March, 1988, Vol.23(3), p.894 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitriding in the high temperature oxidation of Fe-31Mn-9AI-6Cr alloy

Wang, C. ; Duh, J.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(3), pp.769-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01153965

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclic oxidation of aluminized Ti-14Al-24Nb alloy.(Author abstract)

Subrahmanyam, J.

Journal of Materials Science, June, 1988, Vol.23(6), p.1906 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (18)
 2. 1988đến1989  (24)
 3. 1990đến1991  (25)
 4. 1992đến1994  (50)
 5. Sau 1994  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Cơ sở dữ liệu 

 1. Springer (CrossRef)  (134)
 2. OneFile (GALE)  (61)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, C.J.
 2. Duh, J. G.
 3. Duh, J.G.
 4. Wang, C. J.
 5. Wan, C. M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...