skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Chủ đề: Osteoblasts xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psoralen stimulates osteoblast differentiation through activation of BMP signaling

Tang, De-Zhi ; Yang, Feng ; Yang, Zhou ; Huang, Jian ; Shi, Qi ; Chen, Di ; Wang, Yong-Jun

Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011, Vol.405(2), pp.256-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2011.01.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wnt/β-catenin signaling activates bone morphogenetic protein 2 expression in osteoblasts

Zhang, Rongrong ; Oyajobi, Babatunde O ; Harris, Stephen E ; Chen, Di ; Tsao, Christopher ; Deng, Hong-Wen ; Zhao, Ming

Bone, January 2013, Vol.52(1), pp.145-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8756-3282 ; E-ISSN: 1873-2763 ; DOI: 10.1016/j.bone.2012.09.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chondrocytes-Specific Expression of Osteoprotegerin Modulates Osteoclast Formation in Metaphyseal Bone

Wang, Baoli ; Jin, Hongting ; Shu, Bing ; Mira, Ranim ; Chen, Di

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2015, p.13667 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep13667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ATF4 promotes bone angiogenesis by increasing vegf expression and release in the bone environment

Zhu, Ke ; Jiao, Hongli ; Li, Shuai ; Cao, Huiling ; Galson, Deborah L ; Zhao, Zhongfang ; Zhao, Xi ; Lai, Yumei ; Fan, Jie ; Im, Hee‐Jeong ; Chen, Di ; Xiao, Guozhi

Journal of Bone and Mineral Research, September 2013, Vol.28(9), pp.1870-1884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-0431 ; E-ISSN: 1523-4681 ; DOI: 10.1002/jbmr.1958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of oxidized low density lipoprotein on transformation of valvular myofibroblasts to osteoblast-like phenotype

Chen, Di ; Shen, Ying-lian ; Hu, Wei-lin ; Chen, Zheng-ping ; Li, Yong-sheng

Journal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences], 2015, Vol.35(3), pp.362-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-0733 ; E-ISSN: 1993-1352 ; DOI: 10.1007/s11596-015-1438-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smurf1 inhibits mesenchymal stem cell proliferation and differentiation into osteoblasts through JunB degradation

Zhao, Lan ; Huang, Jian ; Guo, Ruolin ; Wang, Yi ; Chen, Di ; Xing, Lianping

Journal of Bone and Mineral Research, June 2010, Vol.25(6), pp.1246-1256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-0431 ; E-ISSN: 1523-4681 ; DOI: 10.1002/jbmr.28

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E3 ubiquitin ligase Smurf1 mediates core-binding factor alpha1/Runx2 degradation and plays a specific role in osteoblast differentiation

Zhao, Ming ; Qiao, Mei ; Oyajobi, Babatunde O ; Mundy, Gregory R ; Chen, Di

The Journal of biological chemistry, 25 July 2003, Vol.278(30), pp.27939-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 12738770 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bone morphogenetic protein receptor signaling is necessary for normal murine postnatal bone formation

Zhao, Ming ; Harris, Stephen E ; Horn, Diane ; Geng, Zhaopo ; Nishimura, Riko ; Mundy, Gregory R ; Chen, Di

The Journal of cell biology, 10 June 2002, Vol.157(6), pp.1049-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 12058020 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential regulation of osteoblast activity by Th cell subsets mediated by parathyroid hormone and IFN-gamma

Young, Nathan ; Mikhalkevich, Natallia ; Yan, Ying ; Chen, Di ; Zheng, Wei-Ping

Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 15 December 2005, Vol.175(12), pp.8287-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1767 ; PMID: 16339569 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bone morphogenetic protein 2 activates Smad6 gene transcription through bone-specific transcription factor Runx2

Wang, Qing ; Wei, Xiaochao ; Zhu, Tianhui ; Zhang, Ming ; Shen, Run ; Xing, Lianping ; O'Keefe, Regis J ; Chen, Di

The Journal of biological chemistry, 06 April 2007, Vol.282(14), pp.10742-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 17215250 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cartilage‐specific β‐catenin signaling regulates chondrocyte maturation, generation of ossification centers, and perichondrial bone formation during skeletal development

Dao, Debbie Y ; Jonason, Jennifer H ; Zhang, Yongchun ; Hsu, Wei ; Chen, Di ; Hilton, Matthew J ; O' Keefe, Regis J

Journal of Bone and Mineral Research, August 2012, Vol.27(8), pp.1680-1694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-0431 ; E-ISSN: 1523-4681 ; DOI: 10.1002/jbmr.1639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor necrosis factor inhibits mesenchymal stem cell differentiation into osteoblasts via the ubiquitin E3 ligase Wwp1

Zhao, Lan ; Huang, Jian ; Zhang, Hengwei ; Wang, Yi ; Matesic, Lydia E. ; Takahata, Masahiko ; Awad, Hani ; Chen, Di ; Xing, Lianping

STEM CELLS, October 2011, Vol.29(10), pp.1601-1610 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1066-5099 ; E-ISSN: 1549-4918 ; DOI: 10.1002/stem.703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chondrocyte BMP2 signaling plays an essential role in bone fracture healing

Mi, Meng ; Jin, Hongting ; Wang, Baoli ; Yukata, Kiminori ; Sheu, Tzong-Jen ; Ke, Qiao Han ; Tong, Peijian ; Im, Hee-Jeong ; Xiao, Guozhi ; Chen, Di

Gene, 10 January 2013, Vol.512(2), pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1119 ; E-ISSN: 1879-0038 ; DOI: 10.1016/j.gene.2012.09.130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of the Wnt-β-catenin and Notch signaling pathways sensitizes osteosarcoma cells to chemotherapy

Ma, Yimin ; Ren, Yongxin ; Han, Ethan Q ; Li, Huiwu ; Chen, Di ; Jacobs, Joshua J ; Gitelis, Steven ; O’keefe, Regis J ; Konttinen, Yrjö T ; Yin, Guoyong ; Li, Tian-Fang

Biochemical and Biophysical Research Communications, 08 February 2013, Vol.431(2), pp.274-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2012.12.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chondrocyte β‐Catenin Signaling Regulates Postnatal Bone Remodeling Through Modulation of Osteoclast Formation in a Murine Model

Wang, Baoli ; Jin, Hongting ; Zhu, Mei ; Li, Jia ; Zhao, Lan ; Zhang, Yejia ; Tang, Dezhi ; Xiao, Guozhi ; Xing, Lianping ; Boyce, Brendan F. ; Chen, Di

Arthritis & Rheumatology, January 2014, Vol.66(1), pp.107-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2326-5191 ; E-ISSN: 2326-5205 ; DOI: 10.1002/art.38195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

atf4 promotes β-catenin expression and osteoblastic differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells

Yu, Shibing ; Zhu, Ke ; Lai, Yumei ; Zhao, Zhongfang ; Fan, Jie ; Im, Hee-Jeong ; Chen, Di ; Xiao, Guozhi

International journal of biological sciences, 2013, Vol.9(3), pp.256-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1449-2288 ; PMID: 23494915 Version:1 ; DOI: 10.7150/ijbs.5898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PTHrP expression in human MDA-MB-231 breast cancer cells is critical for tumor growth and survival and osteoblast inhibition

Zheng, Lu ; Zhu, Ke ; Jiao, Hongli ; Zhao, Zhongfang ; Zhang, Lixiao ; Liu, Mo ; Deng, Weimin ; Chen, Di ; Yao, Zhi ; Xiao, Guozhi

International journal of biological sciences, 2013, Vol.9(8), pp.830-41 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1449-2288 ; PMID: 23983616 Version:1 ; DOI: 10.7150/ijbs.7039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential delivery of BMP-2 and IGF-1 using a chitosan gel with gelatin microspheres enhances early osteoblastic differentiation

Kim, Sungwoo ; Kang, Yunqing ; Krueger, Chad A ; Sen, Milan ; Holcomb, John B ; Chen, Di ; Wenke, Joseph C ; Yang, Yunzhi

Acta Biomaterialia, May 2012, Vol.8(5), pp.1768-1777 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1742-7061 ; E-ISSN: 1878-7568 ; DOI: 10.1016/j.actbio.2012.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smad6 interacts with Runx2 and mediates Smad ubiquitin regulatory factor 1-induced Runx2 degradation

Shen, Run ; Chen, Mo ; Wang, Yong-Jun ; Kaneki, Hiroyuki ; Xing, Lianping ; O'Keefe, Regis J ; Chen, Di

The Journal of biological chemistry, 10 February 2006, Vol.281(6), pp.3569-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16299379 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyclin D1-cdk4 induce runx2 ubiquitination and degradation

Shen, Run ; Wang, Xiumei ; Drissi, Hicham ; Liu, Fang ; O'Keefe, Regis J ; Chen, Di

The Journal of biological chemistry, 16 June 2006, Vol.281(24), pp.16347-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9258 ; PMID: 16613857 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (4)
 2. 2002đến2005  (5)
 3. 2006đến2009  (12)
 4. 2010đến2014  (17)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Di
 2. Chen, D
 3. Harris, Stephen E
 4. Mundy, Gregory R
 5. Xing, Lianping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...