skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Dạng tài nguyên: Tạp chí xóa Chủ đề: Organisation of Research xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CORDIS focus Thematisches Beiheft.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORDIS focus Thematisches Beiheft.

Publications Office

ISSN: 1725-6666

Toàn văn sẵn có

2
CORDIS focus Thematisches Beiheft.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CORDIS focus Thematisches Beiheft.

Publications Office

ISSN: 1725-6666

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Publications Office

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...