skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Ontology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge management and reuse in collaborative product development - a semantic relationship management-based approach

Assouroko, Ibrahim ; Ducellier, Guillaume ; Boutinaud, Philippe ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

International Journal of Product Lifecycle Management, 2014, Vol.7(1), p.54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-5110 ; E-ISSN: 1743-5129 ; DOI: 10.1504/IJPLM.2014.065460

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop manufacturing process based on STEP-NC

Danjou, Christophe ; Duigou, Julien ; Eynard, Benoît

International Journal on Interactive Design and Manufacturing (IJIDeM), 2017, Vol.11(2), pp.233-245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1955-2513 ; E-ISSN: 1955-2505 ; DOI: 10.1007/s12008-015-0268-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology-based approach for product information exchange

Sriti, Mohamed Foued ; Assouroko, Ibrahim ; Ducellier, Guillaume ; Boutinaud, Philippe ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

International Journal of Product Lifecycle Management, 2015, Vol.8(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1743-5110 ; E-ISSN: 1743-5129 ; DOI: 10.1504/IJPLM.2015.068011

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ontology for numerical design of experiments processes

Blondet, Gaëtan ; Duigou, Julien Le ; Boudaoud, Nassim ; Eynard, Benoît

Computers in Industry, January 2018, Vol.94, pp.26-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2017.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to share complex data and knowledge: Application in Bio-Imaging

Pham, Cong Cuong ; Matta, Nada ; Durupt, Alexandre ; Eynard, Benoit ; Allanic, Marianne ; Ducellier, Guillaume ; Joliot, Marc ; Boutinaud, Philippe

IFAC PapersOnLine, 2016, Vol.49(12), pp.1098-1103

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.589

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Relationship Based Knowledge Management and Reuse in Collaborative Product Development

Assouroko, Ibrahim ; Ducellier, Guillaume ; Eynard, Benoît ; Boutinaud, Philippe; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2012, Vol.AICT-388, pp.1-13 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-35758-9_1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Sharing Using Product Life Cycle Management

Cuong, Pham Cong ; Durupt, Alexandre ; Matta, Nada ; Eynard, Benoit ; Ducellier, Guillaume; Ifip, Hal (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2015, Vol.AICT-459(Part I), pp.376-382 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22756-6_46

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (2)
 4. 2016đến2017  (2)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eynard, B.
 2. Eynard, Benoît
 3. Eynard, Benoit
 4. Ducellier, G.
 5. Ducellier, Guillaume

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...