skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa Chủ đề: Oecd-Staaten xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
OECD Principles of Corporate Governance 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Principles of Corporate Governance 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264015975 ; ISBN: 9264015973 ; E-ISBN: 9789264015999 ; E-ISBN: 926401599X ; DOI: 10.1787/9789264015999-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264215603 ; ISBN: 9264215603 ; E-ISBN: 9789264215610 ; E-ISBN: 9264215611 ; DOI: 10.1787/9789264215610-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Corporate Governance: A Survey of OECD Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance: A Survey of OECD Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264106055 ; ISBN: 9264106057 ; E-ISBN: 9789264106079 ; E-ISBN: 9264106073 ; DOI: 10.1787/9789264106079-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264119512 ; ISBN: 9264119515 ; E-ISBN: 9789264119529 ; E-ISBN: 9264119523 ; DOI: 10.1787/9789264119529-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Access Pricing in Telecommunications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access Pricing in Telecommunications

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264105928 ; ISBN: 9264105921 ; E-ISBN: 9789264105942 ; E-ISBN: 9264105948 ; DOI: 10.1787/9789264105942-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry Self Regulation: ROLE AND USE IN SUPPORTING CONSUMER INTERESTS

Anonymous

OECD Digital Economy Papers, Mar 1, 2015, pp.1-2,5-64

E-ISSN: 2071-6826 ; DOI: 0009715815; 10.1787/5js4k1fjqkwh-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Removing Barriers to SME Access to International Markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing Barriers to SME Access to International Markets

Oecd Working Party On Smes And Entrepreneurship ; Apec Small And Medium Enterprises Working Group ; Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264040243 ; ISBN: 9264040242 ; E-ISBN: 9789264045866 ; E-ISBN: 9264045864 ; DOI: 10.1787/9789264045866-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Towards High-Performing Health Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards High-Performing Health Systems

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

The OECD Health Project

Series E-ISSN: 1990-1291 ; ISBN: 9789264015555 ; ISBN: 9264015558 ; E-ISBN: 9789264015562 ; E-ISBN: 9264015566 ; DOI: 10.1787/9789264015562-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Market Structures and Network Sharing

Anonymous

OECD Digital Economy Papers, Nov 6, 2014, Issue 243, pp.1-2,5-89

DOI: 0009517566; 10.1787/5jxt46dzl9r2-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Organisation For Economic Co-Operation And Development
  2. OECD
  3. 経済協力開発機構
  4. OECD Publishing
  5. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...