skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tin tức xóa Chủ đề: Nursing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal preceptor programs and student nurse experiences

Henke, Mollie ; Leintz, Michelle

The Prairie Rose, Feb-April, 2013, Vol.82(1), p.10(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of the McDonough Optimum Staffing Method: evidence-driven recommendations based on patient demand.(Report)(Reprint)

Mcdonough, Kelly S.

The Prairie Rose, August-Oct, 2013, Vol.82(3), p.10(4)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

American nurses credentialing center announces members of the IOM Committee on Credentialing Research in Nursing

The Prairie Rose, Nov, 2012, Vol.81(4), p.9(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

National quality organization endorses performance measures used by American Nurses Association to assess nursing care in hospitals

The Prairie Rose, May-July, 2013, Vol.82(2), p.10(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do nurses need resilience training to combat high stress and low social support?

Graner, Becky

The Prairie Rose, Feb-April, 2013, Vol.82(1), p.9(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mission of the North Dakota Nurses Association is to promote the professional development of nurses and enhance health care for all through practice, education, research and development of public policy.(Essay)

Graner, Becky

The Prairie Rose, August-Oct, 2013, Vol.82(3), p.8(2)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in Nursing

Young, Roberta

The Prairie Rose, Feb-April, 2013, Vol.82(1), p.3(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do nurses need resilience training to combat high stress and low social support?

Graner, Becky

The Prairie Rose, Feb-April, 2013, Vol.82(1), p.9(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanford Bismarck receives Magnet[R] recognition: honor reinforces commitment to providing nursing excellence

The Prairie Rose, May-July, 2013, Vol.82(2), p.4(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health care: never enough nurses: health care organizations continuously add nursing staff to meet growing demand.(Reprint)

Bevill, Kriss

The Prairie Rose, May-July, 2013, Vol.82(2), p.6(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanford Health, Fargo 2013 Nursing Award winners

The Prairie Rose, August-Oct, 2013, Vol.82(3), p.3(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mission of the North Dakota Nurses Association is to promote the professional development of nurses and enhance health care for all through practice, education, research and development of public policy.(Essay)

Graner, Becky

The Prairie Rose, August-Oct, 2013, Vol.82(3), p.8(2)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in Nursing

Young, Roberta

The Prairie Rose, Feb-April, 2013, Vol.82(1), p.3(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

National quality organization endorses performance measures used by American Nurses Association to assess nursing care in hospitals

The Prairie Rose, May-July, 2013, Vol.82(2), p.10(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

American nurses credentialing center announces members of the IOM Committee on Credentialing Research in Nursing

The Prairie Rose, Nov, 2012, Vol.81(4), p.9(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formal preceptor programs and student nurse experiences

Henke, Mollie ; Leintz, Michelle

The Prairie Rose, Feb-April, 2013, Vol.82(1), p.10(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health care: never enough nurses: health care organizations continuously add nursing staff to meet growing demand.(Reprint)

Bevill, Kriss

The Prairie Rose, May-July, 2013, Vol.82(2), p.6(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanford Bismarck receives Magnet[R] recognition: honor reinforces commitment to providing nursing excellence

The Prairie Rose, May-July, 2013, Vol.82(2), p.4(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health policy and politics in nursing: resources for getting started

Graner, Becky

The Prairie Rose, Feb-April, 2014, Vol.83(1), p.4(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do you participate?(Brief article)

Roers, Kristin

The Prairie Rose, May-July, 2014, Vol.83(2), p.3(1)

ISSN: 0032-6666

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (84)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (4)
 2. 2009đến2010  (8)
 3. 2011đến2012  (24)
 4. 2013đến2015  (106)
 5. Sau 2015  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Graner, Becky
 2. Henke, Mollie
 3. Bevill, Kriss
 4. Leintz, Michelle
 5. Young, Roberta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...