skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Chủ đề: Nuclei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New measurements of high-momentum nucleons and short-range structures in nuclei

Fomin, N ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Bruell, A ; Bukhari, M ; Chudakov, E ; Clasie, B ; Connell, S ; Dalton, M ; Daniel, A ; Day, D ; Dutta, D ; Ent, R ; Fenker, H ; Filippone, B ; Garrow, K ; Gaskell, D ; Hill, C ; Holt, R ; Horn, T ; Jones, M ; Jourdan, J ; Kalantarians, N ; Keppel, C ; Kiselev, D ; Kotulla, M ; Lindgren, R ; Lung, A ; Malace, S ; Markowitz, P ; Mckee, P ; Meekins, D ; Mkrtchyan, H ; Navasardyan, T ; Niculescu, G ; Opper, A ; Perdrisat, C ; Potterveld, D ; Punjabi, V ; Qian, X ; Reimer, P ; Roche, J ; Rodriguez, V ; Rondon, O ; Schulte, E ; Seely, J ; Segbefia, E ; Slifer, K ; Smith, G ; Solvignon, P ; Tadevosyan, V ; Tajima, S ; Tang, L ; Testa, G ; Trojer, R ; Tvaskis, V ; Vulcan, W ; Wasko, C ; Wesselmann, F ; Wood, S ; Wright, J ; Zheng, X; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.092502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Probing Quark-Gluon Interactions with Transverse Polarized Scattering

Slifer, K ; Rondon, O ; Aghalaryan, A ; Ahmidouch, A ; Asaturyan, R ; Bloch, F ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Carasco, C ; Carlini, R ; Cha, J ; Chen, J ; Christy, M ; Cole, L ; Coman, L ; Crabb, D ; Danagoulian, S ; Day, D ; Dunne, J ; Elaasar, M ; Ent, R ; Fenker, H ; Frlez, E ; Gaskell, D ; Gan, L ; Gomez, J ; Jourdan, J ; Jones, M ; Keith, C ; Keppel, C ; Khandaker, M ; Klein, A ; Kramer, L ; Liang, Y ; Lichtenstadt, J ; Lindgren, R ; Mack, D ; Mckee, P ; Mcnulty, D ; Meekins, D ; Mkrtchyan, H ; Nasseripour, R ; Niculescu, I ; Normand, K ; Norum, B ; Pocanic, D ; Prok, Y ; Raue, B ; Reinhold, J ; Roche, J ; Kiselev, D ; Savvinov, N ; Sawatzky, B ; Seely, M ; Sick, I ; Smith, C ; Smith, G ; Stepanyan, S ; Tang, L ; Tajima, S ; Testa, G ; Vulcan, W ; Wang, K ; Warren, G ; Wesselmann, F ; Wood, S ; Yan, C ; Yuan, L ; Yun, J ; Zeier, M ; Zhu, H; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 5, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.101601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling of the F_2 structure function in nuclei and quark distributions at x>1

Fomin, N ; Arrington, J ; Day, D ; Gaskell, D ; Daniel, A ; Seely, J ; Asaturyan, R ; Benmokhtar, F ; Boeglin, W ; Boillat, B ; Bosted, P ; Bruell, A ; Bukhari, M ; Christy, M ; Chudakov, E ; Clasie, B ; Connell, S ; Dalton, M ; Dutta, D ; Ent, R ; Fenker, H ; Filippone, B ; Garrow, K ; Hill, C ; Holt, R ; Horn, T ; Jones, M ; Jourdan, J ; Kalantarians, N ; Keppel, C ; Kiselev, D ; Kotulla, M ; Lindgren, R ; Lung, A ; Malace, S ; Markowitz, P ; Mckee, P ; Meekins, D ; Miyoshi, T ; Mkrtchyan, H ; Navasardyan, T ; Niculescu, G ; Okayasu, Y ; Opper, A ; Perdrisat, C ; Potterveld, D ; Punjabi, V ; Qian, X ; Reimer, P ; Roche, J ; Rodriguez, V ; Rondon, O ; Schulte, E ; Segbefia, E ; Slifer, K ; Smith, G ; Solvignon, P ; Tadevosyan, V ; Tajima, S ; Tang, L ; Testa, G ; Trojer, R ; Tvaskis, V ; Vulcan, W ; Wasko, C ; Wesselmann, F ; Wood, S ; Wright, J ; Zheng, X; Zheng, X (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 16, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevLett.105.212502

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Slifer, K
  2. Tajima, S
  3. Jourdan, J
  4. Lindgren, R
  5. Kiselev, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...