skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Nuclear Fusion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a backward peak in the γd → π 0 d cross section near the η threshold

Ilieva, Y. ; Berman, B. ; Kudryavtsev, A. ; Strakovsky, I. ; Tarasov, V. ; Amarian, M. ; Ambrozewicz, P. ; Anghinolfi, M. ; Asryan, G. ; Avakian, H. ; Bagdasaryan, H. ; Baillie, N. ; Ball, J. ; Baltzell, N. ; Batourine, V. ; Battaglieri, M. ; Bedlinskiy, I. ; Bellis, M. ; Benmouna, N. ; Biselli, A. ; Bouchigny, S. ; Boiarinov, S. ; Bradford, R. ; Branford, D. ; Briscoe, W. ; Brooks, W. ; Bültmann, S. ; Burkert, V. ; Butuceanu, C. ; Calarco, J. ; Careccia, S. ; Carman, D. ; Chen, S. ; Cole, P. ; Collins, P. ; Coltharp, P. ; Crabb, D. ; Crede, V. ; De Masi, R. ; De Sanctis, E. ; De Vita, R. ; Degtyarenko, P. ; Deur, A. ; Dickson, R. ; Djalali, C. ; Dodge, G. ; Donnelly, J. ; Doughty, D. ; Dugger, M. ; Dzyubak, O. ; Egiyan, H. ; Egiyan, K. ; Elouadrhiri, L. ; Eugenio, P. ; Fedotov, G. ; Feldman, G. ; Funsten, H. ; Garçon, M. ; Gavalian, G. ; Gilfoyle, G. ; Giovanetti, K. ; Girod, F. ; Goetz, J. ; Gonenc, A. ; Gothe, R. ; Griffioen, K. ; Guidal, M. ; Guler, N. ; Guo, L. ; Gyurjyan, V. ; Hafidi, K. ; Hakobyan, R. ; Hersman, F. ; Hicks, K. ; Hleiqawi, I. ; Holtrop, M. ; Hyde-Wright, C. ; Ireland, D. ; Ishkhanov, B. ; Isupov, E. ; Ito, M. ; Jenkins, D. ; Jo, H. ; Joo, K. ; Juengst, H. ; Kalantarians, N. ; Kellie, J. ; Khandaker, M. ; Kim, W. ; Klein, A. ; Klein, F. ; Kossov, M. ; Krahn, Z. ; Kramer, L. ; Kubarovsky, V. ; Kuhn, J. ; Kuhn, S. ; Kuleshov, S. ; Lachniet, J. ; Laget, J. ; Langheinrich, J. ; Lawrence, D. ; Livingston, K. ; Lu, H. ; MacCormick, M. ; Markov, N. ; McKinnon, B. ; Mecking, B. ; Mestayer, M. ; Meyer, C. ; Mibe, T. ; Mikhailov, K. ; Mirazita, M. ; Miskimen, R. ; Mokeev, V. ; Moriya, K. ; Morrow, S. ; Moteabbed, M. ; Munevar, E. ; Mutchler, G. ; Nadel-Turonski, P. ; Nasseripour, R. ; Niccolai, S. ; Niculescu, G. ; Niculescu, I. ; Niczyporuk, B. ; Niroula, M. ; Niyazov, R. ; Nozar, M. ; Osipenko, M. ; Ostrovidov, A. ; Park, K. ; Pasyuk, E. ; Paterson, C. ; Pierce, J. ; Pivnyuk, N. ; Pogorelko, O. ; Pozdniakov, S. ; Price, J. ; Prok, Y. ; Protopopescu, D. ; Raue, B. ; Ricco, G. ; Ripani, M. ; Ritchie, B. ; Ronchetti, F. ; Rosner, G. ; Rossi, P. ; Sabatié, F. ; Salgado, C. ; Santoro, J. ; Sapunenko, V. ; Schumacher, R. ; Serov, V. ; Sharabian, Y. ; Shvedunov, N. ; Smith, E. ; Smith, L. ; Sober, D. ; Stavinsky, A. ; Stepanyan, S. ; Stepanyan, S. ; Stokes, B. ; Stoler, P. ; Strauch, S. ; Taiuti, M. ; Tedeschi, D. ; Thoma, U. ; Tkabladze, A. ; Tkachenko, S. ; Tur, C. ; Ungaro, M. ; Vineyard, M. ; Vlassov, A. ; Watts, D. ; Weinstein, L. ; Weygand, D. ; Williams, M. ; Wolin, E. ; Wood, M. ; Yegneswaran, A. ; Zana, L. ; Zhang, J. ; Zhao, B. ; Zhao, Z.

The European Physical Journal A, 2010, Vol.43(3), pp.261-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6001 ; E-ISSN: 1434-601X ; DOI: 10.1140/epja/i2010-10918-x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ilieva, Y.
  2. Williams, M.
  3. Taiuti, M
  4. Anghinolfi, M
  5. Doughty, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...