skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.760  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Nonfiction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Look Who’s Watching: Surveillance, Treachery and Trust Online

Lomborg, Stine

European Journal of Communication, April 2019, Vol.34(2), pp.213-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0267-3231 ; E-ISSN: 1460-3705 ; DOI: 10.1177/0267323119838074

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(11)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Professional Reading

School Library Journal, Vol.65(2), p.135

ISSN: 03628930

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Meaning of Growth: Chinese Urbanization, from the Policy to the Personal

Abramson, Daniel B

Journal of Urban History, March 2019, Vol.45(2), pp.416-424 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-1442 ; E-ISSN: 1552-6771 ; DOI: 10.1177/0096144218760227

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(8)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.266(7)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flogging Others: Corporal Punishment and Cultural Identity from Antiquity to the Present (Book Review)

Brown, Warren C.

Speculum, 01 January 2019, Vol.94(1), pp.204-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00387134 ; E-ISSN: 20408072 ; DOI: 10.1086/700708

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(50)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutionally Protected Right to Privacy, for Some

Coco, Linda E.

Current Anthropology, 01 December 2018, Vol.59(6), pp.849-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/700918

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

51 IMPERFECT SOLUTIONS: STATES AND THE MAKING OF AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW.(Book review)

Anonymous;

Harvard Law Review, 2018, Vol.132(2), p.811(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-811X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The big read

Anonymous

The Economist, Vol.429(9120), pp.86-89

ISSN: 00130613 ; E-ISSN: 14768860

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(48)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews: Critical Lives: Tennessee Williams; Law and Sexuality in Tennessee Williams's America

Brewer, Mary

Journal of American Studies, Vol.52(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00218758 ; E-ISSN: 14695154 ; DOI: 10.1017/S0021875818001238

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(40)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(36)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Eye of the Sandpiper: Stories from the Living World (Book Review)

Mccune, J. L.

The Quarterly Review of Biology, 01 September 2018, Vol.93(3), pp.285-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00335770 ; E-ISSN: 15397718 ; DOI: 10.1086/699466

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(35)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(28)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Rights Management: The Librarian’s Guide

Bowles, A. Robin

Journal of the Medical Library Association : JMLA, 2018, Vol.106(3), p.394-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-5050 ; E-ISSN: 1558-9439 ; DOI: 10.5195/jmla.2018.461 ; PMCID: 6013133

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonfiction Reviews

Publishers Weekly, Vol.265(24)

ISSN: 00000019 ; E-ISSN: 21504008

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.760  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.343)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.202)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (25)
 2. 1994đến1999  (289)
 3. 2000đến2005  (878)
 4. 2006đến2012  (375)
 5. Sau 2012  (192)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (3)
 2. Spanish  (3)
 3. French  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Bush, Vanessa
 3. Nicholas, Lydia
 4. Douglas, Emily
 5. Hays, Carl

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...