skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1992đến2004 xóa Chủ đề: Nhật Bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam Nhật Bản những vấn đề lịch sử và hiện đại kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2003 - (327.597052 QUA 2003)

Truy cập trực tuyến

2
Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century
Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century
Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese Foreign Policy at the Crossroads: Challenges and Options for the Twenty-First Century

Washington, D.C. : Brookings Institutions Press, c2003. - (327.52 KAW 2003) - ISBN0-8157-4870-1;ISBN0-8157-4869-8;ISBN9786610812820;ISBN1-280-81282-6;ISBN0-8157-9615-3

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (những vấn đề lịch sử và hiện đại) : kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

H. : ĐHQGHN, 2003 - (327.597052 QUA 2003)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

25 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 1973 - 1998

Nguyễn Quốc Hùng; Dương Phú Hiệp Chủ biên

H. : KHXH, 1999

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển

Đỗ Đức Định

H. : KHXH, 1996 - (337.597 ĐO-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mỹ - Nhật Bản sau chiến tranh lạnh = The U.S - Japan relationship after the cold war

Ngô Xuân Bình

H. : KHXH, 1995 - (327.73 NG-B 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Network power : Japan and Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network power : Japan and Asia

Katzenstein Peter J; Shiraishi Takashi

N.Y. : Cornell University Press, 1997 - (303.48 NET 1997) - ISBN9780801483738

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ - EU - Nhật Bản thế kỷ XXI

Lê Văn Sang; Trần Quang Lâm; Đào Lê Minh

H. : KHXH, 2002 - (327 CHI 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam Nhật Bản những vấn đề lịch sử và hiện đại kỷ yếu hội thảo quốc tế kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Nhật Bản

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2003 - (327.597052 QUA 2003)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chiến lược và quan hệ kinh tế Mỹ EU Nhật Bản thế kỷ XXI

Khoa học Xã hội; 2002 - (327 CHI 2002)

Truy cập trực tuyến

11
International relations theory and the Asia-Pacific
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations theory and the Asia-Pacific

Ikenberry G. John; Mastanduno Michael

New York : Columbia University Press, c2003. - (327 INT 2003) - ISBN0231125909 (alk. paper);ISBN0231125917 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ikenberry G. John
  2. Trần Quang Lâm
  3. Shiraishi Takashi
  4. Đào Lê Minh
  5. Lê Văn Sang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...