skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ngoại thương Việt Nam xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Giáo trình kinh tế ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi, Xuân Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33476

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 2002 - (382 BU-L 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
3
Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Huy Đường

Nguyễn, T. H. (2004). Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00398; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45062

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp Luận văn ThS Kinh tế 5 02 01

Nguyễn Tiến Hùng

Khoa Kinh tế; 2004

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp

Nguyễn Tiến Hùng; Phan Huy Đường Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2004 - (382.09597 NG-T 2004)

Truy cập trực tuyến

6
Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Nguyễn, Tiến Sơn; Chu, Văn Cấp

Nguyễn, T. S. (2004). Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00373; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45068

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ Thực trạng và giải pháp Luận văn ThS Kinh tế 5 02 01

Nguyễn Tiến Sơn

Khoa Kinh tế; 2004

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Tiến Sơn; Chu Văn Cấp Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2004 - (382.6 NG-S 2004)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thương mại đầu tư Việt Nam hội nhập và phát triển = Vietnam investment - trade integration and development

H : VHTT, 2003 - (382.09597 THU 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07

Khu Thị Tuyết Mai

H. : ĐHKT, 2008 - (382 KH-M 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

WTO thương mại đầu tư Việt Nam trong tiến trình hội nhập = Vietnam trade investment in the process of integration

H., 2004 - (382.09597 WTO 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (6)
 2. Sách  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (7)
 2. English  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Tiến Sơn
 2. Nguyễn Tiến Hùng
 3. Bùi Xuân Lưu
 4. Chu, Văn Cấp
 5. Chu Văn Cấp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...