skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ngoại giao văn hóa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ngoại giao văn hóa và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ 1986 đến nay
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại giao văn hóa và vai trò của nó đối với chính trị Việt Nam từ 1986 đến nay

Trần, Thị Thu Hà

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58665

Truy cập trực tuyến

2
Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2000 đến năm 2014
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao văn hóa của Việt Nam với Liên minh châu Âu (EU) từ năm 2000 đến năm 2014

Ngô, Minh Thảo

135 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10846

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ngô, Minh Thảo
  2. Trần, Thị Thu Hà

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...