skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Người nhập cư xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of English immigration towards the establishment of America Federation

Trần Thiện Thanh

America Today. 2003, Vol.58, No.1

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
We are Americans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We are Americans

Hoobler Dorothy; Hoobler Thomas; Scholastic Reference (Firm)

NY. : Scholastic Reference, 2003 - (304.8 HOO 2003) - ISBN0439162971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Immigrant America : a portrait
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant America : a portrait

Portes Alejandro; Rumbaut Ruben G

Berkeley : University of California Press, c1990. - (304.8 POR 1990) - ISBN0520068947 (alk. paper);ISBN0520070380 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Voyagers to the West : a passage in the peopling of America on the eve of the Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voyagers to the West : a passage in the peopling of America on the eve of the Revolution

Bailyn Bernard.; DeWolfe Barbara

New York : Vintage books, 1988, c1986. - (304.8 BAI 1986) - ISBN0394757785 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Transnational Asian American literature : sites and transits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Asian American literature : sites and transits

Lim Shirley

Philadelphia, PA : Temple University Press, 2006. - (810.9 TRA 2006) - ISBN1592134505 (hdbk. : alk. paper);ISBN1592134513 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Vietnamese immigrant youth and citizenship : how race, ethnicity, and culture shape sense of belonging
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnamese immigrant youth and citizenship : how race, ethnicity, and culture shape sense of belonging

Nguyen Diem T.

El Paso : LFB Scholarly Pub., 2012. - (305.9 NG-T 2012) - ISBN9781593325039

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyen Diem T
  2. Trần Thiện Thanh
  3. Portes Alejandro
  4. Hoobler Thomas
  5. Rumbaut Ruben G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...