skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Ngôn ngữ lập trình xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures, algorithms, and object-oriented programming

Heileman Gregory L.

New York : McGraw-Hill, c1996. - (005.1 HEI 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Functional programming : practice and theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional programming : practice and theory

MacLennan Bruce J.

Reading, Mass.: Addison-Wesley, c1990. - (005.13 MAC 1990) - ISBN0201137445

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
An introduction to object-oriented programming with Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming with Java

Wu C. Thomas.

Boston : McGraw-Hill, 2004. - (005.13 WUC 2004) - ISBN0073040959 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
4
Data abstraction and object-oriented programming in C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data abstraction and object-oriented programming in C++

Gorlen Keith E.; Orlow Sanford M; Plexico Perry S

Chichester : John Wiley & Sons , 1991 - (005.1 GOR 1991) - ISBN047192346X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Object-oriented and classical software engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented and classical software engineering

Schach Stephen R.

Boston : McGraw-Hill, 2002 - (005.1 SCH 2002) - ISBN0072395591

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented programming and Java

Poo Danny C. C.; Kiong Derek Beng Kee

Singapore ; New York : Springer, c1998. - (005.13 POO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Neural Network Recipes in C++

Masters Timothy

Boston : Academic press, Inc, 1993 - (006.3 MAS 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++

Schach Stephen R.; Schach Stephen R

Boston : WCB, 1998 - (005.13 SCH 1998) - ISBN0072901683

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
An introduction to object COBOL
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object COBOL

Doke E. Reed; Hardgrave Bill C

New York : Wiley, 1998 - (005.1 DOK 1998) - ISBN0471183466 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Perl weekend crash course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perl weekend crash course

Merlino Joseph.

New York, NY : Hungry Minds, c2002. - (005.1 MER 2002) - ISBN0764548271 (paperback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Java structures : data structures in Java for the principled programmer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java structures : data structures in Java for the principled programmer

Bailey Duane A.

Boston, Mau. : McGraw-Hill, c2003. - (005.13 BAI 2003) - ISBN0071121633;ISBN0072399090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
An introduction to computer science using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to computer science using Java

Kamin Samuel N.; Mickunas M. Dennis; Reingold Edward M.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (005.13 KAM 2002) - ISBN0072323051

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Introduction to computer science using Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to computer science using Java

Liberty Jesse; Quirk Kent; Weiss Seth

N.Y. : McGraw-Hill, 2004 - (005.13 LIB 2004) - ISBN0078225930

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Practical FPGA programming in C
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical FPGA programming in C

Pellerin David.; Thibault Scott

Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Professional Technical Reference, 2005. - (005.13 PEL 2005) - ISBN0131543180

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The Ruby programming language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ruby programming language

Flanagan David.; Matsumoto Yukihiro

Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly, 2008. - (005.1 FLA 2008) - ISBN0596516177;ISBN9780596516178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Functional programming using standard ML
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional programming using standard ML

Wikstrom Ake

London [England] ; New York : Prentice Hall, c1987. - (005.13 WIK 1987) - ISBN0133319687

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective

Harrington Jan L.

New York : J. Wiley, c1997 - (005.13 HAR 1997) - ISBN0471163716 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Power GUI programming with VisualAge for C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power GUI programming with VisualAge for C++

Law William; Love Bob; Olson Bruce; Tsuji Hiroshi

New York : J. Wiley, 1997 - (005.13 POW 1997) - ISBN0471164828 (paper/CD-ROM : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Concurrent and real-time programming in Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent and real-time programming in Java

Wellings Andrew J.

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : John Wiley, c2004. - (005.13 WEL 2004) - ISBN047084437X (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Java software solutions : foundations of program design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java software solutions : foundations of program design

Lewis John; Loftus William

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c2000. - (005.13 LEW 2000) - ISBN0201612712

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (6)
 2. 1993đến1997  (5)
 3. 1998đến2000  (5)
 4. 2001đến2004  (9)
 5. Sau 2004  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (16)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...