skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ngân hàng ngoại thương xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Lê, Nam Long

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14929

Truy cập trực tuyến

2
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn, Văn Việt; Chu, Thành, người hướng dẫn

KD00044; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52861

Truy cập trực tuyến

3
Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Nguyễn, Văn Việt; Chu, Thành, người hướng dẫn

KD00044; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54828

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng ngoại thương việt nam Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 05

Nguyễn Văn Việt

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010 11 17#2007#2013 12 18

Truy cập trực tuyến

5
Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hải Dương
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hải Dương

Phạm, Quang Thức

KD00047; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52859

Truy cập trực tuyến

6
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công

Vũ, Thị Hợp

121 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3284

Truy cập trực tuyến

7
Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương

Phạm, Tiến Thành

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12775

Truy cập trực tuyến

8
Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Phùng, Mạnh Hùng; Hà, Văn Hội, 1962-

Phùng, M. H. (2006). Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11962

Truy cập trực tuyến

9
Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Phùng, Mạnh Hùng; Hà, Văn Hội

Phùng, M. H. (2006). Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00897; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44199

Truy cập trực tuyến

10
Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Lê, Nam Long; Nguyễn, Hồng Sơn

Lê, N. L. (2008). Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_02009; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44339

Truy cập trực tuyến

11
Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương

Phạm, Tiến Thành; Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn

V_L0_01203; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44647

Truy cập trực tuyến

12
Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hải Dương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hải Dương

Phạm, Quang Thức

KD00047; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54826

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động ứng dụng marketing vào hoạt động kinh doanh tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương Hải Dương

Phạm Quang Thức

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2013 12 03#2007#2010 11 16

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương

Phạm Tiến Thành

ĐHKT; 2007

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Lê Nam Long

ĐHKT; 2008

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Phùng Mạnh Hùng

Khoa Kinh tế; 2006

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Phùng Mạnh Hùng; Hà Văn Hội Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (332.178 PH-H 2006)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - vấn đề và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

Phạm Tiến Thành; Trịnh Thị Hoa Mai người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (332.12 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 07

Lê Nam Long; Nguyễn Hồng Sơn người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2008 - (332.7 LE-L 2008)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thành Công : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 02 01

Vũ Thị Hợp; Lê Hoàng Nga

H. : ĐHKT , 2015 - (332.7 VU-H 2015)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...