skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Ngân hàng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ điển giải thích thuật ngữ chứng khoán - ngoại thương - ngân hàng Việt - Anh

Nguyễn Quốc Tòng

Thanh Hóa : Hồng Đức, 2007 - (332.03 TUĐ 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương

Phạm, Tiến Thành

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12775

Truy cập trực tuyến

3
Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Phùng, Mạnh Hùng; Hà, Văn Hội, 1962-

Phùng, M. H. (2006). Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11962

Truy cập trực tuyến

4
Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Hồ, Thị Như Quỳnh; Trịnh, Thị Mai Hoa

Hồ, T. N Q. (2007). Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14693

Truy cập trực tuyến

5
Hoạt động kinh doanh thẻ: Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh thẻ: Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Vũ, Mạnh Tuấn; Nguyễn, Danh Lương

Vũ, M. T. (2007). Hoạt động kinh doanh thẻ: Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01471; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44181

Truy cập trực tuyến

6
Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Phùng, Mạnh Hùng; Hà, Văn Hội

Phùng, M. H. (2006). Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00897; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44199

Truy cập trực tuyến

7
Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương

Phạm, Tiến Thành; Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn

V_L0_01203; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44647

Truy cập trực tuyến

8
Huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Lạt
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Lạt

Trần, Nhã Trân; Lê, Hoàng Nga

Trần, N. T. (2012). Huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Lạt. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050002180; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44026

Truy cập trực tuyến

9
Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Hồ, Thị Như Quỳnh; Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn

V_L0_01499; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44618

Truy cập trực tuyến

10
Giáo trình thanh toán quốc tế : dành cho các trường đại học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế : dành cho các trường đại học

Nguyễn, Văn Tiến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55363

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 05

Hồ Thị Như Quỳnh

ĐHKT; 2007

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đà Lạt Luận văn ThS Kinh doanh và quản lý 60 34 20

Trần Nhã Trân

ĐHKT; 2012

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương

Phạm Tiến Thành

ĐHKT; 2007

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh thẻ Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Vũ Mạnh Tuấn

ĐHKT; 2007

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Phùng Mạnh Hùng

Khoa Kinh tế; 2006

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rủi ro trong thanh toán quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Phùng Mạnh Hùng; Hà Văn Hội Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (332.178 PH-H 2006)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - vấn đề và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05

Phạm Tiến Thành; Trịnh Thị Hoa Mai người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (332.12 PH-T 2007)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dịch vụ thanh toán thẻ ATM tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60.34.05

Hồ Thị Như Quỳnh; Trịnh Thị Hoa Mai Người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (332.178 HO-Q 2007)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoạt động kinh doanh thẻ: Kinh nghiệm của một số ngân hàng trong khu vực và thực tế tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.07

Vũ Mạnh Tuấn; Nguyễn Danh Lương Người hướng dẫn

H. : ĐHKT, 2007 - (332.178 VU-T 2007)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế : dành cho các trường đại học

Nguyễn Văn Tiến

H. : Thống kê, 2008 - (332.155071 NG-T 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2007  (7)
 3. 2008đến2011  (1)
 4. 2012đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (18)
 2. Sách  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...