skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2004đến2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yi xóa Chủ đề: Neurons xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Chk1/Cdc25A Pathway as Activators of the Cell Cycle in Neuronal Death Induced by Camptothecin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chk1/Cdc25A Pathway as Activators of the Cell Cycle in Neuronal Death Induced by Camptothecin

Zhang, Y.

Journal of Neuroscience, 08/23/2006, Vol.26(34), pp.8819-8828 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.2593-06.2006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Dnmt3a-Dependent Nonpromoter DNA Methylation Facilitates Transcription of Neurogenic Genes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dnmt3a-Dependent Nonpromoter DNA Methylation Facilitates Transcription of Neurogenic Genes

Wu, H. ; Coskun, V. ; Tao, J. ; Xie, W. ; Ge, W. ; Yoshikawa, K. ; Li, E. ; Zhang, Y. ; Sun, Y. E.

Science, 07/23/2010, Vol.329(5990), pp.444-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1190485

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of motifs that are conserved in 12 Drosophila species and regulated midline glia vs. neuron expression

Estes , P. ; Fulkerson , E. ; Zhang , Y.

Genetics, 2008, Vol.178(2), pp.787-799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-6731

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Sertad1 Plays an Essential Role in Developmentaland Pathological Neuron Death
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sertad1 Plays an Essential Role in Developmentaland Pathological Neuron Death

Biswas, S. C. ; Zhang, Y. ; Iyirhiaro, G. ; Willett, R. T. ; Rodriguez Gonzalez, Y. ; Cregan, S. P. ; Slack, R. S. ; Park, D. S. ; Greene, L. A.

Journal of Neuroscience, 03/17/2010, Vol.30(11), pp.3973-3982 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.6421-09.2010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Growth-associated protein GAP-43 and L1 act synergistically to promote regenerative growth of Purkinje cell axons in vivo
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth-associated protein GAP-43 and L1 act synergistically to promote regenerative growth of Purkinje cell axons in vivo

Zhang, Y. ; Bo, X. ; Schoepfer, R. ; Holtmaat, A. J. D. G. ; Verhaagen, J. ; Emson, P. C. ; Lieberman, A. R. ; Anderson, P. N.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 10/11/2005, Vol.102(41), pp.14883-14888 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0505164102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
CITED2 Signals through Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-  to Regulate Death of Cortical Neurons after DNA Damage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CITED2 Signals through Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-  to Regulate Death of Cortical Neurons after DNA Damage

Gonzalez, Y. R. ; Zhang, Y. ; Behzadpoor, D. ; Cregan, S. ; Bamforth, S. ; Slack, R. S. ; Park, D. S.

Journal of Neuroscience, 05/21/2008, Vol.28(21), pp.5559-5569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1014-08.2008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
PTB/nPTB switch: a post-transcriptional mechanism for programming neuronal differentiation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PTB/nPTB switch: a post-transcriptional mechanism for programming neuronal differentiation

Coutinho-Mansfield, G. C. ; Xue, Y. ; Zhang, Y. ; Fu, X.-D.

Genes & Development, 07/01/2007, Vol.21(13), pp.1573-1577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0890-9369 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gad.1575607

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Leucine-rich repeat kinase 2 interacts with Parkin, DJ-1 and PINK-1 in a Drosophila melanogaster model of Parkinson's disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leucine-rich repeat kinase 2 interacts with Parkin, DJ-1 and PINK-1 in a Drosophila melanogaster model of Parkinson's disease

Venderova, K. ; Kabbach, G. ; Abdel-Messih, E. ; Zhang, Y. ; Parks, R. J. ; Imai, Y. ; Gehrke, S. ; Ngsee, J. ; Lavoie, M. J. ; Slack, R. S. ; Rao, Y. ; Zhang, Z. ; Lu, B. ; Haque, M. E. ; Park, D. S.

Human Molecular Genetics, 11/15/2009, Vol.18(22), pp.4390-4404 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddp394

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (1)
 3. 2007đến2007  (1)
 4. 2008đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y.
 2. Zhang, Yi
 3. Slack, Ruth S
 4. Park, David S
 5. Slack, R.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...