skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neural networks (Computer science) xóa Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Foundations of neural networks, fuzzy systems, and knowledge engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of neural networks, fuzzy systems, and knowledge engineering

Kasabov Nikola K.

Cambridge, Mass. : MIT Press, c1996. - ISBN0262112124

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical aspects of neural computation : a multidisciplinary perspective : International Workshop, TANC ʾ97, Hong Kong, 26-28 May 1997

Hong Kong International Workshop on Theoretical Aspects of Neural Computation: A Multi-disciplinary Perspective (1997 : Hong Kong University of Science and Technology); King Irwin; Wong Kwok-Yee Michael; Yeung Dit-Yan

Singapore ; New York : Springer, c1998. - (006.3 THE 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Artificial neural networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial neural networks

Schalkoff Robert J.

N.Y. : McGraw-Hill Companies, Inc, 1997 - (006.3 SCH 1997) - ISBN007057118X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Physical models of neural networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical models of neural networks

Geszti Tamas.

Singapore ; Teaneck, NJ : World Scientific, c1990. - (612.8 GES 1990) - ISBN9810200129

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Artificial neural networks in real-life applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial neural networks in real-life applications

Rabunal Juan Ramon; Dorado Julian

Hershey PA : Idea Group Pub., c2006. - ISBN1591409020

Truy cập trực tuyến

6
Neural networks : a comprehensive foundation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural networks : a comprehensive foundation

Haykin Simon S.

Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999. - ISBN8178083000

Truy cập trực tuyến

7
An introduction to the modeling of neural networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the modeling of neural networks

Peretto Pierre.

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1992. - ISBN0521414512

Truy cập trực tuyến

8
Analysis and applications of artificial neural networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and applications of artificial neural networks

Veelenturf L. P. J.

London ; New York : Prentice Hall, 1995. - ISBN013489832X

Truy cập trực tuyến

9
Neural networks : algorithms, applications, and programming techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural networks : algorithms, applications, and programming techniques

Freeman James A.; Skapura David M

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1991. - ISBN0201513765

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural network toolbox for use with MATLAB : user's guide

Demuth Howard.; Beale Mark

Natick, Mass. : MathWorks, Inc., 2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recurrent Neural networks : Design and Applications

Jain L.C; Medsker L.R

Boca Raton : CRC Press LLC , 2001

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Neural Network Recipes in C++

Masters Timothy

Boston : Academic press, Inc, 1993 - (006.3 MAS 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1996 IEEE international conference on neural networks. Volume 2

IEEE International Conference on Neural Networks.; IEEE International Conference on Fuzzy Systems (2nd : 1993 : San Francisco, Calif.); IEEE World Congress on Computational Intelligence (1994 : Orlando, Fla.)

N.J. : IEEE, c1996 - (621.38 NIN(2) 1996) - ISSN1098-7576

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 1996 IEEE international conference on neural networks. Volume 3

IEEE International Conference on Neural Networks.; IEEE International Conference on Fuzzy Systems (2nd : 1993 : San Francisco, Calif.); IEEE World Congress on Computational Intelligence (1994 : Orlando, Fla.)

N.J. : IEEE, c1996 - (621.38 NIN(3) 1996) - ISSN1098-7576

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Faithful representations and topographic maps : from distortion-to informationa-based self-organization
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faithful representations and topographic maps : from distortion-to informationa-based self-organization

Van Hulle Marc M.

New York : Wiley, c2000. - (006.3 VAN 2000) - ISBN0471345075 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng nơron và ứng dụng mạng nơron trong nhận dạng cảm xúc trên khuôn mặt người : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10

Nguyễn Thị Ngọc Hân; Ngô Quốc Tạo Người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2006 - (006.4 NG-H 2006)

Truy cập trực tuyến

17
Neural networks and learning machines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neural networks and learning machines

Haykin Simon S.; Haykin Simon S.

Upper Saddle River : Pearson, c2009. - (006.3 HAY 2009) - ISBN978131293762;ISBN0131471392

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mạng Nơron và ứng dụng trong điều khiển tự động

Phạm Hữu Đức Dục

H. : KHKT, 2009 - (629.8 PH-D 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Principles of neurocomputing for science and engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of neurocomputing for science and engineering

Ham Fredric M.; Kostanic Ivica

New York, NY : McGraw Hill, c2001. - (006.3 HAM 2001) - ISBN0070259666

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Learning Bayesian networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning Bayesian networks

Neapolitan Richard E.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, c2004. - (519.5 NEA 2004) - ISBN0130125342

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 34  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (4)
 2. 1993đến1996  (6)
 3. 1997đến1999  (4)
 4. 2000đến2003  (11)
 5. Sau 2003  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (28)
 2. Luận án, luận văn  (4)
 3. Tạp chí  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (29)
 2. Vietnamese  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...