skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Chủ đề: Neoplasms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomic and proteomic approach to analysis of growth, development, and neoplasia. Proceedings of the 24th Congress of the Polish Physiological Society. September, 11-13, 2008. Lublin, Poland

Journal of physiology and pharmacology : an official journal of the Polish Physiological Society, May 2009, Vol.60 Suppl 1, pp.4-106 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1899-1505 ; PMID: 19953693 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstracts of the 12th World Congress on Advances in Oncology and the 10 International Symposium on Molecular Medicine, 11-13 October 2007, Hersonissos, Crete, Greece

International journal of molecular medicine, 2007, Vol.20 Suppl 1, pp.S5-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1107-3756 ; PMID: 18046842 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...