skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Natural Resources xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lebensraum: Paradoxically, Population Growth May Eventually End Wars

Simon, Julian L

Journal of Conflict Resolution, March 1989, Vol.33(1), pp.164-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002789033001007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robinson Crusoe was not mainly a resource allocator

Simon, Julian L.

Social Science Quarterly, June, 1989, Vol.70(2), p.471(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-4941

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infinite supply of everything. (principles behind commodities trading)(Column)

Simon, Julian L.

Journal of Commerce and Commercial, Feb 4, 1997, Vol.411(28903), p.A6(1)

ISSN: 1088-7407

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More people, greater wealth, more resources, healthier environment [Reprinted from Economic Affairs, Apr 1994.]

Simon, Julian L.

Policy: A Journal of Public Policy and Ideas, Vol. 10, No. 3, Spring 1994: 3-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1032-6634

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forecasting the long-term trend of raw material availability

Simon, Julian L

International Journal of Forecasting, 1985, Vol.1(2), pp.85-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2070 ; E-ISSN: 1872-8200 ; DOI: 10.1016/0169-2070(85)90012-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scarcity of raw materials

Simon, Julian L.

Current, July-August, 1981, p.39(13)

ISSN: 0011-3131

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bright global future. (demographic and ecological developments)

Simon, Julian L.

Bulletin of the Atomic Scientists, Nov, 1984, Vol.40, p.14(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0096-3402

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The scarcity of raw materials

Simon, Julian L.

Atlantic, June, 1981, Vol.247, p.33(9)

ISSN: 0276-9077

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life on Earth is Getting Better, Not Worse

Simon, Julian L

Futurist, August 1983, Vol.17(4), p.7 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resourceful earth: a response to Global 2000

Simon , Julian L. ; Kahn , Herman

ISBN: 0631134670

Toàn văn không sẵn có

11
The State of Humanity.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Humanity.

Easterlin, Richard A. ; Simon, Julian L.

Population and Development Review, 09/1996, Vol.22(3), p.563 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2137723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Nature's Services, Human Follies: A Review Essay
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nature's Services, Human Follies: A Review Essay

Smil, Vaclav ; Daily, Gretchen C. ; Simon, Julian L. ; Von Weizsacker, Ernst ; Lovins, Amory B. ; Lovins, L. Hunter

Population and Development Review, 09/1998, Vol.24(3), p.613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00987921 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2808159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Ultimate Resource 2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ultimate Resource 2

Gill, Wendy J. ; Simon, Julian L.

The Geographical Journal, 07/1998, Vol.164(2), p.220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167398 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3060381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (2)
 2. 1983đến1983  (1)
 3. 1984đến1984  (2)
 4. 1985đến1989  (3)
 5. Sau 1989  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Simon, Julian L
 2. Simon, Julian
 3. Simon, J.L.
 4. Julian L. Simon
 5. Daily, Gretchen C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...