skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: C.E.E.O.L Journals - Free access xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА ПОСТКОМУНИСТИЧКИТЕ ДРЖАВИ ВО ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРАШАЊЕТО НА УНГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО ВО СЛОВАЧКА И РОМАНИЈА

Milenković, Milan; Janicki, Miloš

Списание за европски прашања ЕВРОДИЈАЛОГ, 2011, Issue 14, pp. 113-132

ISSN: 1857-6222

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism versus patriotism, or the floating border? National identification and ethnic exclusion in post-communist Bulgaria

Latcheva, Rossalina

Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology, 2010, Issue 2, pp. 187-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2068-0317

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinstitutionalizing the nation – status law and dual citizenship

Kántor, Zoltán

Regio - Minorities, Politics, Society - English Edition, 2005, Issue 1, pp. 40-49

ISSN: 0865-557X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The National Issue in the Communist Inning

Săcălean, Lucian

Studia Universitatis Petru Maior. Historia, 2011, Issue 11

ISSN: 1582-8433

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Politics of Non-resident Dual Citizenship in Hungary

Kovács, Mária M.

Regio - Minorities, Politics, Society - English Edition, 2005, Issue 1, pp. 50-72

ISSN: 0865-557X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kulture, nacije i nacionalizam

Petković, Jelena

FACTA UNIVERSITATIS - Series Philosophy, Sociology, Psychology and History, 2011, Issue 02, pp. 141-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0354-4648

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Habsburg educational policies measured by census statistics

Van Der Plank, Pieter

Jezikoslovlje, 2012, Issue 13.2, pp. 373-393

ISSN: 1331-7202

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Extreme Right In 2010: A New Phenomenon Or The Same Pattern?

Kulinska, Elena

Western Balkans Security Observer - English Edition, 2010, Issue 17, pp. 50-62

ISSN: 1452-6115

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Лукашэнка і «чырвонакарычневыя»: дзяржаўная ідэалогія, ушанаванне мінулага і палітычная прыналежнасць

Rudling, Per Anders

Палітычная сфера, 2010, Issue 14, pp. 90-113

ISSN: 1819-3635

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Republika Srpska Krajina - Obstacle For The Croatian Integration Into Euro Atlantic Structures?

Mareš, Miroslav; Stojarová, Věra

Western Balkans Security Observer - English Edition, 2008, Issue 11

ISSN: 1452-6115

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Never satisfactory, according to the Finnish standards”. From optimism and interest to disappointment and disillusion

Vares, Vesa

Revista Română de Studii Baltice şi Nordice, 2011, Issue 3 (2), pp. 225-246 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2067-1725

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Montenegro Old and New: History, Politics, Culture, and the People

Duin, Van, Pieter; Poláčková, Zuzana

Studia Politica Slovaca, 2013, Issue 1

ISSN: 1337-8163

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nacionalizmas kaip svarbus tarptautinių santykių elementas

Pranaitytė, Giedrė

Politikos mokslų almanachas, 2012, Issue 11, pp. 35-67

ISSN: 2029-0225

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Старе мудрости за ново доба? Оживљавање религиозног конфуцијанизма у Кини

Wang, Chaohua

Политикологија религије, 2012, Issue 2

ISSN: 1820-6581

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2)
 2. 2008đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (3)
 4. 2011đến2012  (7)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duin, Van, Pieter; Poláčková, Zuzana
 2. Wang, Chaohua
 3. Kántor, Zoltán
 4. Kulinska, Elena
 5. Milenković, Milan; Janicki, Miloš

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...