skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Chủ đề: Nationalism xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
La Langue source de la nation : messianismes séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siècle)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Langue source de la nation : messianismes séculiers en Europe centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siècle)

Adamski D; Caussat Pierre; Crepon M

Hayen : Mardaga, c1996. - (190 CAU 1996) - ISBN2870095643

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Milton and the Climates of Reading: Essays by Balachandra Rajan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Milton and the Climates of Reading: Essays by Balachandra Rajan

David Loewenstnd Paul Stevens

ISBN10: 0802089356 ; ISBN13: 9780802089359 ; E-ISBN10: 144265712X ; E-ISBN13: 9781442657120

Toàn văn sẵn có

3
Cosmopolitanism, nationalism, and individualism in modern China the Chenbao fukan and the new cultural era, 1918–1928
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmopolitanism, nationalism, and individualism in modern China the Chenbao fukan and the new cultural era, 1918–1928

Xu, Xiaoqun

E-ISBN 9780739189146

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Literature and Nation in the Sixteenth Century - Inventing Renaissance France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literature and Nation in the Sixteenth Century - Inventing Renaissance France

Hampton, Timothy

ISBN: 9780801437748 ; E-ISBN: 9781501721687 ; E-ISBN: 1501721682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macropolitics of Nineteenth-Century Literature - Nationalism, Exoticism, Imperialism

ISBN: 9780812282085 ; E-ISBN: 9781512800371 ; E-ISBN: 1512800376

Toàn văn sẵn có

6
Nationalism and the Cinema in France - Political Mythologies and Film Events, 1945-1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Cinema in France - Political Mythologies and Film Events, 1945-1995

Frey, Hugo

ISBN: 9781782383659 ; E-ISBN: 9781782383666 ; E-ISBN: 1782383662

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The International Novel
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The International Novel

Patterson, Annabel

ISBN: 9780300198003 ; ISBN: 0300198000 ; E-ISBN: 9780300210408 ; E-ISBN: 030021040X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Nation as Grand Narrative - The Nigerian Press and the Politics of Meaning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nation as Grand Narrative - The Nigerian Press and the Politics of Meaning

Adebanwi, Wale

ISBN: 9781580465557 ; E-ISBN: 9781782047629

Toàn văn sẵn có

9
Nationalism and Historical Loss in Renaissance England - Foxe, Dee, Spenser, Milton
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Historical Loss in Renaissance England - Foxe, Dee, Spenser, Milton

Escobedo, Andrew

ISBN: 9780801441745 ; E-ISBN: 9781501723964 ; E-ISBN: 1501723960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Travelling Home, 'Walkabout Magazine' and Mid-Twentieth-Century Australia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Travelling Home, 'Walkabout Magazine' and Mid-Twentieth-Century Australia

Rolls, Mitchell ; Johnston, Anna

ISBN: 9781783085378 ; E-ISBN: 9781783085392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Early Modern Nationalism and Milton's England
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Modern Nationalism and Milton's England

Loewenstein, David ;Stevens, Paul;

ISBN: 9780802089359 ; E-ISBN: 9781442687943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Early Modern Nationalism and Milton's England
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Early Modern Nationalism and Milton's England

David Loewenstein (Editor) ; Paul Stevens (Editor)

ISBN: 9781442687943 ; ISBN: 1442687940

Toàn văn sẵn có

13
Media and nation building how the Iban became Malaysian.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Media and nation building how the Iban became Malaysian.

John Postill

E-ISBN 1845451325 ; E-ISBN 184545135X ; E-ISBN 9781845451325 ; E-ISBN 9781845451356

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Americanizing the Movies and “Movie-Mad” Audiences, 1910-1914
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Americanizing the Movies and “Movie-Mad” Audiences, 1910-1914

Abel, Richard

ISBN: 9780520247420 ; E-ISBN: 9780520939523

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Five-Part Invention: A History of Literary History in Canada
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five-Part Invention: A History of Literary History in Canada

Blodgett, E.D

ISBN: 9781442674950 ; ISBN: 1442674954

Toàn văn sẵn có

16
Culture, Communication and National Identity: The Case of Canadian Television
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture, Communication and National Identity: The Case of Canadian Television

Collins, Richard

ISBN: 9781442673670 ; ISBN: 1442673672

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Anxious Allegiances: Legitimizing Identity in the Early Canadian Long Poem
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anxious Allegiances: Legitimizing Identity in the Early Canadian Long Poem

Mazoff, C

ISBN: 9780773567108 ; ISBN: 0773567100

Toàn văn sẵn có

18
Irish melodies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Irish melodies

Moore, Thomas

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Performing America cultural nationalism in American theater.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing America cultural nationalism in American theater.

E-ISBN 0472022202 ; E-ISBN 0472109855 ; E-ISBN 9780472022205 ; E-ISBN 9780472087921

Toàn văn sẵn có

20
Unsettling Partition: Literature, Gender, Memory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unsettling Partition: Literature, Gender, Memory

Didur, Jill

ISBN: 9781442682955 ; ISBN: 1442682957

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2)
 2. 1957đến1995  (2)
 3. 1996đến1998  (2)
 4. 1999đến2006  (4)
 5. Sau 2006  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. German  (4)
 3. Welsh  (1)
 4. French  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Johnston, Anna
 2. Xu, Xiaoqun
 3. Hampton, Timothy
 4. Stevens, Paul
 5. Didur, Alison Jill

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...