skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Nền dân chủ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Congress and democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congress and democracy

Vogler David J.; Waldman Sidney R

Washington DC. : Congressional Quarterly Inc., 1985 - (328.73 VOG 1985) - ISBN0871873788;ISBN9780871873781‰q(pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
American government : competition and compromise
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American government : competition and compromise

Rockwell Stephen J.; Woll Peter

Boston : McGraw-Hill, c2001 - (320.973 ROC 2001) - ISBN0070392129 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Democracy rising : assessing the global challenges
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy rising : assessing the global challenges

Munoz Heraldo

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2006. - (320.9 DEM 2006) - ISBN1588264289 (hardcover : alk. paper);ISBN158826405X (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Democratization in the Global South : the importance of transformative politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization in the Global South : the importance of transformative politics

Stokke Kristian editor; Törnquist Olle editor

Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England] ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2013. - (320.4 DEM 2013) - ISBN9780230370036;ISBN0230370039

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in America

Tocqueville Alexis de

New York : A.A. Knopf : Distributed by Random House, 1994 - (320.473 TOC 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Malaysia, state and civil society in transition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malaysia, state and civil society in transition

Verma Vidhu

Boulder, Colo. : Lynne Rienner, 2002. - (320.9595 VER 2002) - ISBN1588260917 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
American democracy now
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American democracy now

Harrison Brigid C

Boston : McGraw-Hill, c2009. - (320.473 AME 2009) - ISBN9780073526270 (alk. paper);ISBN0073526274 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Democracy for the few
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy for the few

Parenti Michael

New York : St. Martin's Press, c1980. - (320.973 PAR 1980) - ISBN0312193564;ISBN0312193572 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Interpreting development : capitalism, democracy and the middle class in Thailand
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting development : capitalism, democracy and the middle class in Thailand

Girling J. L. S.; Cornell University. Southeast Asia Program.

Ithaca, New York : Southeast Asia Program, Cornell University, 1996. - (959.3 GIR 1996) - ISBN0877277206

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Legislative politics in the Arab world : the resurgence of democratic institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative politics in the Arab world : the resurgence of democratic institutions

Baaklini Abdo I.; Denoeux Guilain; Springborg Robert

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, c1999. - (328 BAA 1999) - ISBN1555878393 (hc. : alk. paper);ISBN1555878407 (pb. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Development and democracy in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and democracy in India

Sharma Shalendra D.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 1999. - (338.954 SHA 1999) - ISBN1555878105 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
China's new order : society, politics, and economy in transition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's new order : society, politics, and economy in transition

Wang Hui.; Huters Theodore

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, c2003 - (306.0951 WAN 2003) - ISBN0674009320 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Parenti Michael
  2. Wang Hui
  3. Rockwell Stephen J.
  4. Sharma Shalendra D.
  5. Vogler David J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...