skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: M - Music. xóa Chủ đề: Music appreciation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A guide for exploring music: a workbook-text for the adult beginner designed to improve his knowledge of and appreciation for music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A guide for exploring music: a workbook-text for the adult beginner designed to improve his knowledge of and appreciation for music

Russell, Myron E; Harris, Henry (Musician)

Toàn văn sẵn có

2
All You Have to Do is Listen: Music from the Inside Out
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

All You Have to Do is Listen: Music from the Inside Out

Kapilow, Robert

ISBN10: 0470385448 ; ISBN13: 9780470385449 ; E-ISBN10: 0470391456 ; E-ISBN13: 9780470391457

Toàn văn không sẵn có

3
America's musical landscape
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's musical landscape

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (780 FER 2002) - ISBN007241426X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Antologi<U+0301>a koda<U+0301>ly colombiana. II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antologi<U+0301>a koda<U+0301>ly colombiana. II

Zuleta Jaramillo, Alejandro

E-ISBN: 9789587168686 ; E-ISBN: 9587168682 ; ISBN: 9789587167092 ; ISBN: 9587167090

Toàn văn sẵn có

5
Catalogue of the college music set
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Catalogue of the college music set

Carnegie Corporation of New York; Thompson, Randall

Toàn văn sẵn có

6
Centuries of progress in music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centuries of progress in music

Osborn, Alonzo Stanley

v.2

Toàn văn sẵn có

7
Chances and Choices: Exploring the Impact of Music Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chances and Choices: Exploring the Impact of Music Education

Pitts, Stephanie

ISBN10: 0199838755 ; ISBN10: 0199838771 ; ISBN13: 9780199838752 ; ISBN13: 9780199838776 ; E-ISBN10: 0199838763 ; E-ISBN13: 9780199838769

Toàn văn không sẵn có

8
Classical Music For Dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical Music For Dummies

Pogue, David ; Speck, Scott

ISBN10: 111904975X ; ISBN13: 9781119049753 ; E-ISBN10: 1119049725 ; E-ISBN13: 9781119049722

Toàn văn không sẵn có

9
Descriptive analyses of piano works: for the use of teachers, players, and music clubs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descriptive analyses of piano works: for the use of teachers, players, and music clubs

Perry, Edward Baxter

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Ears to hear: a guide for music lovers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ears to hear: a guide for music lovers

Mason, Daniel Gregory

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Elements of Western music for students of Indian music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of Western music for students of Indian music

Sambamoorthy, P

Toàn văn không sẵn có

12
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c1999. - (780 MAC 1999) - ISBN0393972909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
13
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Forney Kristine.; Machlis Joseph

New York : W. W. Norton, c2011. - (780 FOR 2011) - ISBN9780393934151 (pbk.);ISBN0393934152 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c2003. - (780 MAC 2003) - ISBN0393978796 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
15
Evenings with music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evenings with music

Skolsky, Syd

Toàn văn sẵn có

16
For The Love of Music: Invitations to Listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

For The Love of Music: Invitations to Listening

Steinberg, Michael ; Rothe, Larry

ISBN10: 0195370201 ; ISBN10: 0195162161 ; ISBN13: 9780195370201 ; ISBN13: 9780195162165 ; E-ISBN10: 0198036736 ; E-ISBN13: 9780198036739

Toàn văn không sẵn có

17
Foundations of music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foundations of music

Barlow, Wayne

Toàn văn sẵn có

18
From Grieg to Brahms: Studies of Some Modern Composers and Their Art
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Grieg to Brahms: Studies of Some Modern Composers and Their Art

Mason, Daniel Gregory

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Fundamentals of music: a broadcast manual, KPO-San Francisco; KMTR-Los Angeles, vol.1, no.5 ...
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of music: a broadcast manual, KPO-San Francisco; KMTR-Los Angeles, vol.1, no.5 ...

Haydon, Glen; University of California Radio Service

copy 2

Toàn văn sẵn có

20
Ga&#772;yani&#772; kal&#803;a&#772;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gāyanī kaḷā.

Datye, Hari Vinayak

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 95  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1951  (42)
  2. 1951đến1967  (7)
  3. 1968đến2000  (8)
  4. 2001đến2008  (15)
  5. Sau 2008  (19)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (92)
  2. Tạp chí  (2)
  3. Luận án, luận văn  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

  1. Program  (1)
  2. Program notes ..  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Forney Kristine
  2. Palisca Claude V
  3. Mason, Daniel Gregory
  4. Surette, Thomas Whitney
  5. Grout Donald Jay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...