skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Phân loại theo LCC: M - Music. xóa Chủ đề: Music appreciation xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c1999. - (780 MAC 1999) - ISBN0393972909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
2
Music : an appreciation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music : an appreciation

Kamien Roger.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2002 - (780 KAM 2002) - ISBN0072414286 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
Music! : its role and importance in our lives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music! : its role and importance in our lives

Fowler Charles B.; Gerber Timothy; Lawrence Vincent P

New York : Glencoe, c1994. - (781.1 FOW 1994) - ISBN0026421216

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Norton anthology of western music. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 2

Burkholder J. Peter; Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2006 - (780.9 NOR(2) 2006) - ISBN0393925625

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Norton anthology of western music. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 1

Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2006- - (780.9 NOR(1) 2006) - ISBN9780393979909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Forney Kristine.; Machlis Joseph

New York : W. W. Norton, c2011. - (780 FOR 2011) - ISBN9780393934151 (pbk.);ISBN0393934152 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
America's musical landscape
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's musical landscape

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (780 FER 2002) - ISBN007241426X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 1, Ancient to Baroque

Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2001 - New York : W.W. Norton, c2001. - (780 NOR(1) 2001) - (780 NOR 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c2003. - (780 MAC 2003) - ISBN0393978796 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
10
Music : the art of listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music : the art of listening

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (781.1 FER 2003) - ISBN0072491353 (softcover : alk. paper);ISBN0072829788 (CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
The music history classroom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The music history classroom

James A. Davis;

E-ISBN 9781409436584 ; E-ISBN 9781409436591

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Music and familiarity : listening, musicology and performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music and familiarity : listening, musicology and performance

Elaine King ; Helen M. Prior

E-ISBN 9781409420750 ; E-ISBN 9781409420767 ; E-ISBN 9781472400277

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
The Blue in the Air
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Blue in the Air

Carlin, Marcello

ISBN10: 1846945968 ; ISBN13: 9781846945960 ; E-ISBN10: 1846947715 ; E-ISBN13: 9781846947711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Classical Music For Dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical Music For Dummies

Pogue, David ; Speck, Scott

ISBN10: 111904975X ; ISBN13: 9781119049753 ; E-ISBN10: 1119049725 ; E-ISBN13: 9781119049722

Toàn văn không sẵn có

15
Helmholtz and the Modern Listener
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Helmholtz and the Modern Listener

ISBN: 9781107015173 ; ISBN: 9781107504332 ; ISBN: 1107015170 ; ISBN: 1107504333 ; E-ISBN: 9781139057745 ; E-ISBN: 113905774X ; DOI: 10.1017/CBO9781139057745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music

Tomecek, Steve

ISBN10: 1604131691 ; ISBN13: 9781604131697 ; E-ISBN10: 1438132921 ; E-ISBN13: 9781438132921

Toàn văn không sẵn có

17
Chances and Choices: Exploring the Impact of Music Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chances and Choices: Exploring the Impact of Music Education

Pitts, Stephanie

ISBN10: 0199838755 ; ISBN10: 0199838771 ; ISBN13: 9780199838752 ; ISBN13: 9780199838776 ; E-ISBN10: 0199838763 ; E-ISBN13: 9780199838769

Toàn văn không sẵn có

18
Strong Experiences with Music: Music is much more than just music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong Experiences with Music: Music is much more than just music

Gabrielsson, Alf ; Bradbury, Rod

ISBN10: 0199695229 ; ISBN13: 9780199695225 ; E-ISBN10: 0191625450 ; E-ISBN13: 9780191625459

Toàn văn không sẵn có

19
Who Knew?: Answers to Questions about Classical Music you Never Thought to Ask
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Knew?: Answers to Questions about Classical Music you Never Thought to Ask

Cutietta, Robert A

ISBN10: 019046254X ; ISBN13: 9780190462543 ; E-ISBN10: 0190462558 ; E-ISBN13: 9780190462550

Toàn văn không sẵn có

20
Music Across the Senses: Listening, Learning, and Making Meaning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Across the Senses: Listening, Learning, and Making Meaning

Kerchner, Jody L.

ISBN10: 0199967636 ; ISBN10: 019996761X ; ISBN13: 9780199967636 ; ISBN13: 9780199967612 ; E-ISBN10: 0199967628 ; E-ISBN13: 9780199967629

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 94  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1951  (42)
 2. 1951đến1967  (7)
 3. 1968đến2001  (8)
 4. 2002đến2009  (15)
 5. Sau 2009  (18)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (91)
 2. Tạp chí  (2)
 3. Luận án, luận văn  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. Program  (1)
 2. Program notes ..  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Forney Kristine
 2. Palisca Claude V
 3. Mason, Daniel Gregory
 4. Surette, Thomas Whitney
 5. Grout Donald Jay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...