skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 727  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Music Reference Services Quarterly xóa Chủ đề: Music xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sound and Moving Image Collections at the British Library

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2013, Vol.16(1), pp.36-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.755455

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Grateful Dead Audiovisual Archive (the Vault)

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 April 2016, Vol.19(2), pp.136-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1160310

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brand Library & Art Center, Glendale Public Library, Glendale, California

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4), pp.232-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.841530

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinton F. Nieweg (Orchestra Repertoire Proofreader/Editor/Researcher) The Philadelphia Orchestra Principal Librarian (ret.)

Lo, Patrick

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2018, Vol.21(4), pp.209-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2018.1484681

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eloise Milam Melody Maids Rose Room Museum

Fleming, Beth

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2013, Vol.16(3), pp.170-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.810121

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guest Editor's Note

Kijas, Anna E

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2017, Vol.20(3-4), pp.131-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2017.1404302

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All About Jazz: http://www.allaboutjazz.com

Stone, Scott

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4), pp.248-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.839296

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Listener Historical Archive: 1929-1991: http://find.galegroup.com/lsnr

Bonjack, Stephanie

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2012, Vol.15(1), pp.47-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2012.646532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ProMusicDB ID: Beyond a Unique Identifier for Professional Music

Sorathia, Vikram

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2015, Vol.18(1), pp.39-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.995555

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artist-Centric Professional Music Data Curation Service on ProMusicDB.org

Sorathia, Vikram

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2017, Vol.20(1), pp.54-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1272354

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musaic

Scott, Rachel E

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2015, Vol.18(3-4), pp.178-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2015.1096597

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Met Opera on Demand

Behzadi, Houman

Music Reference Services Quarterly, 01 July 2013, Vol.16(3), pp.178-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.811380

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Hiphop Archive

Shaw, Misti

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2014, Vol.17(1), pp.44-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.846061

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Board EOV

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2013, Vol.16(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2013.856713

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Resource Review: Coursera, www.coursera.org

Wochner, Jennifer

Music Reference Services Quarterly, 02 October 2018, Vol.21(4), pp.223-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2018.1536191

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Margaret Herrick Library Special Collections

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 03 July 2014, Vol.17(3), pp.169-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.939625

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Musical Theater Songs

Fulton, Patrick

Music Reference Services Quarterly, 01 October 2016, Vol.19(3-4), pp.238-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2016.1231483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Border Music Collection at the Border Studies Archive at the University of Texas-Pan American

Russell, Maureen

Music Reference Services Quarterly, 02 January 2014, Vol.17(1), pp.33-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.870522

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Library Music Source

Fulton, Patrick

Music Reference Services Quarterly, 03 July 2014, Vol.17(3), pp.190-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2014.932162

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frank V. de Bellis Collection

Moody, Laura L

Music Reference Services Quarterly, 01 January 2011, Vol.14(1-2), pp.52-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8167 ; E-ISSN: 1540-9503 ; DOI: 10.1080/10588167.2011.571543

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 727  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (119)
 2. 1997đến2003  (117)
 3. 2004đến2008  (77)
 4. 2009đến2014  (242)
 5. Sau 2014  (172)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (483)
 2. Bình xét khoa học  (244)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Studwell, William E
 2. Studwell, William
 3. Studwell, W
 4. Studwell, W.E.
 5. Jones, Dorothy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...