skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 377.326  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Music xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Canadian music journal.

Canadian Music Council. [from old catalog]

[Sackville, N. B., Canadian Music Council] [n.d.] - (ML5 .C153)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Music! : its role and importance in our lives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music! : its role and importance in our lives

Fowler Charles B.; Gerber Timothy; Lawrence Vincent P

New York : Glencoe, c1994. - (781.1 FOW 1994) - ISBN0026421216

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Companion to contemporary musical thought. Vol. 2

Paynter John

London ; New York : Routledge, 1992. - (780.9 COM(2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvard dictionary of music

Apel Willi

Cambridge, Mass : The Bel. Hav. Uni., 1944 - (780 APE 1944)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
America's musical landscape
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's musical landscape

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (780 FER 2002) - ISBN007241426X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The concise Oxford history of music

Abraham Gerald

Oxford : Oxford University Press , 1979 - (780 ABR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and music

Anfilov G.

M. : Mir , 1966 - (780 ANF 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American music handbook

Pavlakis Christopher

New York. : Macmillan, 1974 - (780 PAV 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Concise history of western music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concise history of western music

Hanning Barbara Russano; Grout Donald Jay

New York : Norton, c2002. - (780.9 HAN 2002) - ISBN0393977757

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of twentieth century music

Ewen David

New Zealand : Prentice - Hall, Inc., 1968 - (780 EWE 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pianos and politics in China

Kraus Richard Curt

N.Y. : Oxford Univ. Press, 1989 - (780 KRA 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Punk Sociology / by David Beer.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punk Sociology / by David Beer.

Beer, David

978–1–137–37121–8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34148; http://dx.doi.org/10.1057/9781137371218

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet music

Polyakova L.

Moscow. : Foreign lagn., 19?? - (781.6 POL 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America’s music, from the pilgrims to the present

Chase Gilbert

Urbana : University of Illinois Press, c1987. - (781.7 CHA 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The history of American Classical Music : MacDowell through minimalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of American Classical Music : MacDowell through minimalism

Struble John Warthen

New York : Facts on file , 1995 - (780.973 STR 1995) - ISBN081602927X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
A history of western music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of western music

Grout Donald Jay.; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c1996 - (780 GRO 1996) - ISBN0393969045

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Encyclopedia of Jazz in the seventies

Feather L.; Gitler Ira

New York : Horion Press , 1976 - (781.65 FEA 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Rip, mix, and burn in 10 minutes or less : digital music on Mac OS X
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rip, mix, and burn in 10 minutes or less : digital music on Mac OS X

Tschetter Nate.; Molineaux Sam

New York : McGraw-Hill, c2005. - (781.49 TSC 2005) - ISBN007143190X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Digital audio workstation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital audio workstation

Leider Colby.

New York : McGraw-Hill, c2004. - (621.389 LEI 2004) - ISBN0071422862

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
The audio programming book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The audio programming book

Boulanger Richard Charles; Lazzarini Victor

Cambridge, Mass. : MIT Press, c2011. - (ML74.3 .A93 2011) - ISBN9780262014465 (hardcover : alk. paper);ISBN0262014467 (hardcover : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 377.326  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (32.700)
 2. 1957đến1972  (14.220)
 3. 1973đến1988  (26.619)
 4. 1989đến2005  (118.157)
 5. Sau 2005  (162.666)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (343.573)
 2. French  (4.745)
 3. German  (3.611)
 4. Spanish  (2.813)
 5. Swedish  (2.677)
 6. Portuguese  (2.522)
 7. Korean  (883)
 8. Polish  (733)
 9. Italian  (570)
 10. Japanese  (373)
 11. Russian  (279)
 12. Danish  (258)
 13. Dutch  (222)
 14. Norwegian  (219)
 15. Catalan  (216)
 16. Romanian  (213)
 17. Slovenian  (189)
 18. Chinese  (181)
 19. Turkish  (163)
 20. Bulgarian  (156)
 21. Ukrainian  (155)
 22. Hungarian  (153)
 23. Czech  (120)
 24. Macedonian  (111)
 25. Serbo-Croatian  (76)
 26. Maori  (60)
 27. Hindi  (57)
 28. Bengali  (53)
 29. Tagalog  (43)
 30. Greek  (25)
 31. Finnish  (20)
 32. Lithuanian  (17)
 33. Slovak  (17)
 34. Persian  (14)
 35. Hebrew  (14)
 36. Arabic  (11)
 37. Gujarati  (10)
 38. Albanian  (8)
 39. Burmese  (7)
 40. Tibetan  (7)
 41. Thai  (6)
 42. Panjabi  (3)
 43. Malayalam  (3)
 44. Basque  (3)
 45. Welsh  (2)
 46. Malay  (2)
 47. Armenian  (1)
 48. Yiddish  (1)
 49. Samoan  (1)
 50. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. M - Music.  (4.566)
 2. T - Technology .  (47)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cooper, B. Lee
 2. Leman, Marc
 3. Comité Editorial
 4. Gold, Christian
 5. Merino Montero, Luis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...