skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Chủ đề: Municipal Government xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
City charter making in Minnesota
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City charter making in Minnesota

Anderson, William; University of Minnesota. Bureau for Research in Government (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Local Government from the Revolution to the Municipal Corporations Act: The Parish and the County

Webb, Sidney ; Webb, Beatrice

Toàn văn sẵn có

3
Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing Cities in a Global Era : Urban Innovation, Competition, and Democratic Reform

Hambleton, Robin; Gross, Jill

E-ISBN: 9780230608795 E-ISBN: 0230608795 DOI: 10.1057/9780230608795 ISBN: 9780230602304 ISBN: 9781403975737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid Governance in European Cities : Neighbourhood, Migration and Democracy

Skelcher, Chris; Sullivan, Helen; Jeffares, Stephen

E-ISBN: 9781137314789 E-ISBN: 1137314788 DOI: 10.1057/9781137314789 ISBN: 9780230273221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberty in absolutist Spain: the Habsburg sale of towns, 1516-1700

Nader, Helen

ISBN: 0-801838-50-9 ; ISBN: 8-01847311 ; ISBN: 978-0801838-50-7

Toàn văn sẵn có

6
Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Territorial Choice : The Politics of Boundaries and Borders

Baldersheim, Harald, Professor; Rose, Lawrence E., Professor

E-ISBN: 9780230289826 E-ISBN: 0230289827 DOI: 10.1057/9780230289826 ISBN: 9780230233331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1930  (1)
  2. 1930đến1989  (1)
  3. 1990đến2006  (1)
  4. 2007đến2010  (2)
  5. Sau 2010  (1)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...