skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Multiple-Criteria Decision Making xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector

Aya, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, Aug 2016, Vol.27(4), pp.889-903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple criteria decision making in supply chain management – Currently available methods and possibilities for future research

Beck, Patrick ; Hofmann, Erik

Unternehmung : Swiss Journal of Business Research and Practice, 2012, Vol.66(2), p.180–213

ISSN: 0042-059X ; DOI: 10.5771/0042-059X-2012-2-180

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...