skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Dramatic Arts xóa Chủ đề: France xóa Chủ đề: Motion pictures -- France -- History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The new face of political cinema commitment in French film since 1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new face of political cinema commitment in French film since 1995

O'Shaughnessy, Martin

E-ISBN 9780857456908 ; E-ISBN 9781845453220 ; E-ISBN 9781845456733

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...