skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa Tất cả các phiên bản ABI/INFORM Global xóa Tất cả các phiên bản Models xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Smalltalk?

Goldberg, Adele

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.105-107 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226260

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RMM: a methodology for structured hypermedia design

Isakowitz, Tomás ; Stohr, Edward ; Balasubramanian, P

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.34-44 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208346

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling the semantics of conceptual schemas

Papazoglou, M

Communications of the ACM, 01 September 1995, Vol.38(9), pp.80-94 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/223248.223275

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended objects

Rettig, Marc ; Simons, Gary ; Thomson, John

Communications of the ACM, 01 August 1993, Vol.36(8), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/163381.163413

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unifying heterogeneous information models: Semantic tags support knowledge webs

Singh, Narinder

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1998, Vol.41(5), pp.37-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial hypertext: designing for change

Marshall, Catherine ; Shipman, III, Frank

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.88-97 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing an object-oriented software testing and maintenance environment

Kung, David ; Gao, Jerry ; Hsia, Pei ; Toyoshima, Yasufumi ; Chen, Chris ; Kim, Young-Si ; Song, Young-Kee

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A framework for using OO mapping methods to rapidly configure ERP systems

Arinze, Bay ; Anandarajan, Murugan

Communications of the ACM, 01 February 2003, Vol.46(2), pp.61-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/606272.606274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive object-oriented programming using graph-based customization

Lieberherr, Karl ; Silva-Lepe, Ignacio ; Xiao, Cun

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1994, Vol.37(5), p.94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Component-oriented software development

Nierstrasz, Oscar ; Gibbs, Simon ; Tsichritzis, Dennis

Communications of the ACM, 01 September 1992, Vol.35(9), pp.160-165 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/130994.131005

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a method of object-oriented concurrent programming

Caromel, Denis

Communications of the ACM, 01 September 1993, Vol.36(9), pp.90-102 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/162685.162711

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middleware: A model for distributed system services

Bernstein, Philip

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Feb 1996, Vol.39(2), p.86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (1)
 2. 1993đến1993  (2)
 3. 1994đến1994  (1)
 4. 1995đến1996  (6)
 5. Sau 1996  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thomson, John
 2. Hsia, Pei
 3. Tsichritzis, Dennis
 4. Singh, Narinder
 5. Balasubramanian, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...