skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Modeling xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Demonstration of a Method to Evaluate Bio-Sampling Strategies Using Building Simulation and Sample Planning Software

Dols, W. Stuart ; Persily, Andrew ; Morrow, Jayne ; Matzke, Brett D ; Sego, Landon H ; Nuffer, Lisa L ; Pulsipher, Brent A; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States) (Corporate Author)

Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, 115(2):113-147, 30 April 2010, Vol.115(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-677X ; E-ISSN: 2165-7254 ; DOI: 10.6028/jres.115.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pacific Northwest National Lab.
 2. Morrow, J.B.
 3. Sego, Landon H
 4. Morrow, Jayne
 5. Persily, Andrew K

theo chủ đề:

 1. Response
 2. Agent
 3. Sampling
 4. Security
 5. Zoning

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...