skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Häkkilä, Jonna xóa Chủ đề: Mobile Phones xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring finger specific touch screen interaction for mobile phone user interfaces

Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference on designing futures, 02 December 2014, pp.539-548

ISBN: 9781450306539 ; ISBN: 1450306535 ; DOI: 10.1145/2686612.2686699

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards better UIs for mobile learning: experiences in using mobile phones as multimedia tools at schools in rural Panama

Del Carmen Valderrama Bahamóndez, Elba ; Häkkilä, Jonna ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 11th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia, 04 December 2012, pp.1-4

ISBN: 9781450318150 ; ISBN: 1450318150 ; DOI: 10.1145/2406367.2406415

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile multimedia: content creation and use

Häkkilä, Jonna ; Isomursu, Minna ; Spasojevic, Mirjana ; Beekhuyzen, Jenine

Proceedings of the 10th international conference on human computer interaction with mobile devices and services, 02 September 2008, pp.567-568

ISBN: 9781595939524 ; ISBN: 1595939520 ; DOI: 10.1145/1409240.1409352

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilizing mobile phones as ambient information displays

Schmidt, Albrecht ; Häkkilä, Jonna ; Atterer, Richard ; Rukzio, Enrico ; Holleis, Paul

CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 21 April 2006, pp.1295-1300

ISBN: 1595932984 ; ISBN: 9781595932983 ; DOI: 10.1145/1125451.1125692

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practices in creating videos with mobile phones

Puikkonen, Arto ; Häkkilä, Jonna ; Ballagas, Rafael ; Mäntyjärvi, Jani

Proceedings of the 11th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 15 September 2009, pp.1-10

ISBN: 9781605582818 ; ISBN: 1605582816 ; DOI: 10.1145/1613858.1613862

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing, performing, reporting: a case study of mobile minimovies composed by teenage girls

Puikkonen, Arto ; Ventä, Leena ; Häkkilä, Jonna ; Beekhuyzen, Jenine

Proceedings of the 20th Australasian Conference on computer-human interaction, 08 December 2008, pp.140-147

ISBN: 0980306345 ; ISBN: 9780980306347 ; DOI: 10.1145/1517744.1517789

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social music services in teenage life: a case study

Komulainen, Sari ; Karukka, Minna ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 22nd Conference of the Computer-Human Interaction Special Interest Group of Australia on computer-human interaction, 22 November 2010, pp.364-367

ISBN: 9781450305020 ; ISBN: 1450305024 ; DOI: 10.1145/1952222.1952303

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Price tags, maps, recipes: mobile phone photos for functional purposes

Häkkilä, Jonna ; Huhtala, Jussi ; Sarjanoja, Ari-Heikki ; Schmidt, Albrecht

Proceedings of the 7th Nordic Conference on human-computer interaction, 14 October 2012, pp.41-44

ISBN: 9781450314824 ; ISBN: 1450314821 ; DOI: 10.1145/2399016.2399023

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (2)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Nhan đề tạp chí 

 1. ACM International Conference Proceeding Series  (1)
 2. CHI '06 Extended Abstracts on human factors in computing systems  (1)
 3. Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings  (1)
 4. MobileHCI 2008 - Proceedings of the 10th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services  (1)
 5. MobileHCI09 - The 11th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services  (1)
 6. NordiCHI 2012: Making Sense Through Design - Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction  (1)
 7. Proceedings of the 10th international conference on human computer interaction with mobile devices and services  (1)
 8. Proceedings of the 11th International Conference on human-computer interaction with mobile devices and services  (1)
 9. Proceedings of the 11th International Conference on mobile and ubiquitous multimedia  (1)
 10. Proceedings of the 11th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia, MUM 2012  (1)
 11. Proceedings of the 20th Australasian Conference on computer-human interaction  (1)
 12. Proceedings of the 20th Australasian Conference on Computer-Human Interaction: Designing for Habitus and Habitat, OZCHI'08  (1)
 13. Proceedings of the 22nd Conference of the Computer-Human Interaction Special Interest Group of Australia on computer-human interaction  (1)
 14. Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference on designing futures  (1)
 15. Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference, OzCHI 2014  (1)
 16. Proceedings of the 7th Nordic Conference on human-computer interaction  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Häkkilä, Jonna
 2. Häkkilä, J.
 3. Schmidt, A.
 4. Schmidt, Albrecht
 5. Beekhuyzen, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...