skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Genome research xóa Chủ đề: Miscellaneous xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation of rearrangement phylogeny for cancer genomes

Greenman, Chris D ; Pleasance, Erin D ; Newman, Scott ; Yang, Fengtang ; Fu, Beiyuan ; Nik-Zainal, Serena ; Jones, David ; Lau, King Wai ; Carter, Nigel ; Edwards, Paul A W ; Futreal, P Andrew ; Stratton, Michael R ; Campbell, Peter J

Genome research, February 2012, Vol.22(2), pp.346-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-5469 ; PMID: 21994251 Version:1 ; DOI: 10.1101/gr.118414.110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequent somatic transfer of mitochondrial DNA into the nuclear genome of human cancer cells

Ju, Young Seok ; Tubio, José M.C ; Mifsud, William ; Fu, Beiyuan ; Davies, Helen R ; Ramakrishna, Manasa ; Li, Yilong ; Yates, Lucy ; Gundem, Gunes ; Tarpey, Patrick S ; Behjati, Sam ; Papaemmanuil, Elli ; Martin, Sancha ; Fullam, Anthony ; Gerstung, Moritz ; Nangalia, Jyoti ; Green, Anthony R ; Caldas, Carlos ; Borg, Åke ; Tutt, Andrew ; Michael Lee, Ming Ta ; Van'T Veer, Laura J ; Tan, Benita K.T ; Aparicio, Samuel ; Span, Paul N ; Martens, John W.M ; Knappskog, Stian ; Vincent-Salomon, Anne ; Børresen-Dale, Anne-Lise ; Eyfjörd, Jorunn Erla ; Flanagan, Adrienne M ; Foster, Christopher ; Neal, David E ; Cooper, Colin ; Eeles, Rosalind ; Lakhani, Sunil R ; Desmedt, Christine ; Thomas, Gilles ; Richardson, Andrea L ; Purdie, Colin A ; Thompson, Alastair M ; Mcdermott, Ultan ; Yang, Fengtang ; Nik-Zainal, Serena ; Campbell, Peter J ; Stratton, Michael R

Ju, Young Seok Tubio, José M.C. Mifsud, William Fu, Beiyuan Davies, Helen R Ramakrishna, Manasa Li, Yilong Yates, Lucy Gundem, Gunes Tarpey, Patrick S. Behjati, Sam Papaemmanuil, Elli Martin, Sancha Fullam, Anthony Gerstung, Moritz Nangalia, Jyoti Green, Anthony R. Caldas, Carlos Borg, Åke Tutt, Andrew Michael Lee, Ming Ta Van't Veer, Laura J. Tan, Benita K.T. Aparicio, Samuel Span, Paul N. Martens, John W.M. Knappskog, Stian Vincent-Salomon, Anne Børresen-Dale, Anne-Lise Eyfjörd, Jorunn Erla Flanagan, Adrienne M. Foster, Christopher Neal, David E. Cooper, Colin Eeles, Rosalind Lakhani, Sunil R. Desmedt, Christine Thomas, Gilles Richardson, Andrea L. Purdie, Colin A. Thompson, Alastair M. McDermott, Ultan Yang, Fengtang Nik-Zainal, Serena Campbell, Peter J. Stratton, Michael R. . Frequent somatic transfer of mitochondrial DNA into the nuclear genome of human cancer cells. Genome Research. 2015, 25(6), 814-824 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1101/gr.190470.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jones, David
  2. Yang, Fengtang
  3. Stratton, Michael R
  4. Fu, Beiyuan
  5. Campbell, Peter J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...