skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Minority Groups xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Minority Rights Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Rights Revolution

Skrentny, John D.

ISBN: 9780674008991 ; E-ISBN: 9780674043732

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
No return, no refuge rites and rights in minority repatriation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

No return, no refuge rites and rights in minority repatriation

Adelman, Howard

E-ISBN 9780231153362

Toàn văn không sẵn có

3
The Political Power of Protest: Minority Activism and Shifts in Public Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Power of Protest: Minority Activism and Shifts in Public Policy

Gillion, Daniel Q.;

ISBN: 9781107031142 ; ISBN: 9781107657410 ; ISBN: 1107031141 ; ISBN: 1107657415 ; E-ISBN: 9781139381277 ; E-ISBN: 113938127X ; DOI: 10.1017/CBO9781139381277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Who Speaks for Roma?: Political Representation of a Transnational Minority Community
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Speaks for Roma?: Political Representation of a Transnational Minority Community

McGarry, Aidan

ISBN10: 0826428800 ; ISBN13: 9780826428806 ; E-ISBN10: 1441134212 ; E-ISBN13: 9781441134219

Toàn văn không sẵn có

5
Cultural Exclusion in China: State Education, Social Mobility and Cultural Difference. Comparative Development and Policy in Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Exclusion in China: State Education, Social Mobility and Cultural Difference. Comparative Development and Policy in Asia

Yi, Lin

ISBN: 9780415457613 ; ISBN: 0415457610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Federal recognition of the rights of minority language groups
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Federal recognition of the rights of minority language groups

Leibowitz, Arnold H; National Clearinghouse for Bilingual Education

ISBN: 0897630688

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Can Liberal Pluralism be Exported?: Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Liberal Pluralism be Exported?: Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe

Will Kymlind Magda Opalski

ISBN10: 019924815X ; ISBN10: 0199240639 ; ISBN13: 9780199248155 ; ISBN13: 9780199240630 ; E-ISBN10: 0191528919 ; E-ISBN13: 9780191528910

Toàn văn sẵn có

8
Human Rights in Turkey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights in Turkey

Arat, Zehra;

ISBN: 9780812240009 ; E-ISBN: 9780812201147

Toàn văn không sẵn có

9
The Sexuality Curriculum and Youth Culture. Counterpoints, Volume 392
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sexuality Curriculum and Youth Culture. Counterpoints, Volume 392

Carlson, Dennis, Ed ; Roseboro, Donyell L., Ed

ISBN: 9781433109997 ; ISBN: 1433109999

Toàn văn không sẵn có

10
16 Extraordinary Hispanic Americans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

16 Extraordinary Hispanic Americans

Lobb, Nancy

ISBN: 0825128250 ; ISBN: 9780825128257

Toàn văn không sẵn có

11
Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination

Skutnabb-Kangas, Tove, Ed ; Phillipson, Robert, Ed

ISBN: 3110148781 ; ISBN: 9783110148787

Toàn văn không sẵn có

12
The American Bilingual Tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American Bilingual Tradition

Kloss, Heinz

Toàn văn không sẵn có

13
On Cultural Rights: The Equality of Nations and the Minority Legal Tradition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Cultural Rights: The Equality of Nations and the Minority Legal Tradition

Barth, William Kurt

ISBN10: 9004168427 ; ISBN13: 9789004168428 ; E-ISBN10: 9047431413 ; E-ISBN13: 9789047431411

Toàn văn không sẵn có

14
Discrimination. Opposing Viewpoints Series
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discrimination. Opposing Viewpoints Series

Williams, Mary E., Ed

ISBN: 1565106563 ; ISBN: 9781565106567

Toàn văn không sẵn có

15
The Minority Body: A Theory of Disability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Minority Body: A Theory of Disability

Barnes, Elizabeth;

ISBN10: 0198732589 ; ISBN13: 9780198732587 ; E-ISBN10: 0191046558 ; E-ISBN13: 9780191046551

Toàn văn không sẵn có

16
Rights in context : law and justice in late modern society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rights in context : law and justice in late modern society

Reza Banakar

E-ISBN 9781409407393 ; E-ISBN 9781409407409 ; E-ISBN 9781409407416

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychoeducational assessment and intervention for ethnic minority children: Evidence-based approaches.

Graves, Scott L ; Blake, Jamilia J

ISBN: 1-4338-2174-5 ; ISBN: 1-4338-2175-3 ; ISBN: 978-1-4338-2174-5 ; ISBN: 978-1-4338-2175-2 ; DOI: 10.1037/14855-000

Toàn văn không sẵn có

18
Affirmative Action in China and the U.S.: A Dialogue on Inequality and Minority Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affirmative Action in China and the U.S.: A Dialogue on Inequality and Minority Education

Zhou, Minglang, Ed ; Hill, Ann Maxwell, Ed

ISBN: 0230613349 ; ISBN: 9780230613348

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Race, Ethnicity, and Minority Housing in the United States
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Ethnicity, and Minority Housing in the United States

Momeni, Jamshid A., Ed

ISBN: 0313248486 ; ISBN: 9780313248481

Toàn văn không sẵn có

20
Voices of Democracy: A Handbook for Speakers, Teachers, and Writers. Bulletin, 1941, No. 8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voices of Democracy: A Handbook for Speakers, Teachers, and Writers. Bulletin, 1941, No. 8

Molohon, Bernard, Comp; Federal Security Agency, Us Office of Education (Ed) (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 154  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (24)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (14)
 2. 1981đến1990  (15)
 3. 1991đến1998  (37)
 4. 1999đến2008  (47)
 5. Sau 2008  (40)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Gasman, Marybeth
 3. Massey, Douglas S.
 4. Vermeulen, Hans
 5. Bradley, Harriet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...