skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Minorities xóa Nhan đề tạp chí: Columbia Law Review xóa Chủ đề: Minorities–Laws, Regulations and Rules xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOUR RESERVATIONS ON CIVIL RIGHTS REASONING BY ANALOGY: THE CASE OF LATINOS AND OTHER NONBLACK GROUPS

Delgado, Richard

Columbia Law Review, 1 November 2012, Vol.112(7), pp.1883-1915 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PARTISAN GERRYMANDERING, THE FIRST AMENDMENT, AND THE POLITICAL OUTSIDER

Ross, Bertrall

Columbia Law Review, Nov 2018, Vol.118(7), pp.2187-2218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958 ; E-ISSN: 19452268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDENTITY AS PROXY

Lucas, Lauren

Columbia Law Review, Oct 2015, Vol.115(6), pp.1605-1674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00101958 ; E-ISSN: 19452268

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ross, Bertrall
  2. Delgado, Richard
  3. Lucas, Ls
  4. Delgado, R
  5. Lucas, L.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...