skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Mineral Resources xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth : Botswana Case Study of Natural Resource Utilization for Peace and Development

Sebudubudu , David

Toàn văn không sẵn có

2
Deforestation Trends in the Congo Basin : Mining
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deforestation Trends in the Congo Basin : Mining

Hund, Kirsten ; Megevand, Carole ; Gomes, Edilene Pereira ; Miranda, Marta ; Reed, Erik

Deforestation trends in the Congo Basin

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria - An Economic Analysis of Natural Resources Sustainability for the Mining Sector Component

Eyre , J. M. ; Agba , A. V.

Toàn văn không sẵn có

4
Democratic Republic of Congo : Growth with Governance in the Mining Sector
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratic Republic of Congo : Growth with Governance in the Mining Sector

World Bank

Toàn văn sẵn có

5
Nigeria - An Economic Analysis of Natural Resources Sustainability for the Mining Sector Component
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria - An Economic Analysis of Natural Resources Sustainability for the Mining Sector Component

Eyre, J. M ; Agba, A. V

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wealth Sharing for Conflict Prevention and Economic Growth : Botswana Case Study of Natural Resource Utilization for Peace and Development

Sebudubudu, David

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deforestation Trends in the Congo Basin : Mining

Hund , Kirsten ; Megevand , Carole ; Gomes , Edilene Pereira ; Miranda , Marta ; Reed , Erik

Deforestation trends in the Congo Basin;no. 4. Mining

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank's Evolutionary Approach to Mining Sector Reform

Mcmahon , Gary

Extractive industries and development series;no. 19

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World Bank's Evolutionary Approach to Mining Sector Reform

Mcmahon, Gary

Extractive industries and development series

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Tài nguyên văn bản  (4)
 2. Sách  (3)
 3. Khác  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eyre , J. M.
 2. Mcmahon , Gary
 3. Gomes, Edilene Pereira
 4. Hund , Kirsten
 5. Megevand , Carole

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...