skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rapoport, Hillel xóa Chủ đề: Migrants xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Immigration Policies: An Overview from the IMPALA Database1

Beine, Michel ; Boucher, Anna ; Burgoon, Brian ; Crock, Mary ; Gest, Justin ; Hiscox, Michael ; Mcgovern, Patrick ; Rapoport, Hillel ; Schaper, Joep ; Thielemann, Eiko

International Migration Review, December 2016, Vol.50(4), pp.827-863 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183 ; E-ISSN: 1747-7379 ; DOI: 10.1111/imre.12169

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, migrants' education and immigration policy: Theory and evidence from bilateral data

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel ; Salomone, Sara

Regional Science and Urban Economics, Sep 2012, Vol.42(5), p.817 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01660462

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Heaven's swing door endogenous skills, migration networks and the effectiveness of quality-selective immigration policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heaven's swing door endogenous skills, migration networks and the effectiveness of quality-selective immigration policies

Bertoli, Simone; Rapoport, Hillel

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances and the Brain Drain Revisited: The Microdata Show That More Educated Migrants Remit More

Bollard, Albert ; Mckenzie, David ; Morten, Melanie ; Rapoport, Hillel

The World Bank Economic Review, 2011, Vol. 25(1), pp.132-156 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770 ; E-ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhr013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Questions on International Migration and Development

Özden, Çağlar ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

The World Bank Economic Review, 2011, Vol. 25(1), pp.1-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0258-6770 ; E-ISSN: 1564-698X ; DOI: 10.1093/wber/lhr021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Migration Reduce Educational Attainment ? Evidence From Mexico

Mckenzie, David ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-3952

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Brain Drain and Brain Gain: The Global Competition to Attract High-Skilled Migrants
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Drain and Brain Gain: The Global Competition to Attract High-Skilled Migrants

Tito Bo.. l.]

ISBN10: 0199654824 ; ISBN13: 9780199654826 ; E-ISBN10: 0191626449 ; E-ISBN13: 9780191626449

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are migrant minorities strategically self-selected?

Docquier, Frederic ; Rapoport, Hillel

Journal of Population Economics, 1998, Vol.11(4), pp.579-588 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-1433 ; E-ISSN: 1432-1475 ; DOI: 10.1007/s001480050085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Selection Patterns In Mexico-U.S. Migration : The Role Of Migration Networks

Mckenzie, David ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigration and Democracy

Docquier, Frederic ; Lodigiani, Elisabetta ; Rapoport, Hillel ; Schiff, Maurice

Policy Research working paper

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-Selection Patterns in Mexico-U.S. Migration : The Role of Migration Networks

Mckenzie, David ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skilled Migration: The Perspective of Developing Countries

Docquier, Frédéric ; Rapoport, Hillel

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2005  (1)
 3. 2006đến2006  (1)
 4. 2007đến2011  (5)
 5. Sau 2011  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (5)
 2. Sách  (4)
 3. Tài nguyên văn bản  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rapoport, Hillel
 2. Rapoport, H
 3. Mckenzie, David
 4. Docquier, Frederic
 5. Docquier, Frédéric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...