skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa Chủ đề: Middle East xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Histories of the modern Middle East : new directions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Histories of the modern Middle East : new directions

Erdem Y. Hakan; Gershoni I; Wok�ock Ursula

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, c2002. - (956 HIS 2002) - ISBN1588260496 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Middle East Historiographies - Narrating the Twentieth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East Historiographies - Narrating the Twentieth Century

Gershoni, Israel ;Erdem, Y. Hakan ;Singer, Amy;

ISBN: 9780295986043 ; E-ISBN: 9780295800899 ; E-ISBN: 0295800895

Toàn văn không sẵn có

3
The Arab Lands under Ottoman Rule: 1516-1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arab Lands under Ottoman Rule: 1516-1800

Hathaway, Jane ; Barbir, Karl K.

ISBN10: 0582418992 ; ISBN13: 9780582418998 ; E-ISBN10: 1315838028 ; E-ISBN13: 9781315838021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Contemporary Middle East: A Documentary History

Felton, John;; Felton, John

ISBN: 9780872894884 ; E-ISBN: 9781483300610 ; DOI: 10.4135/9781483300610

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Between two worlds the construction of the Ottoman state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between two worlds the construction of the Ottoman state

Kafadar, Cernal

E-ISBN 9780520206007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A shared world: Christians and Muslims in the early modern Mediterranean

Greene, Molly

ISBN: 6-91095426 ; ISBN: 978-0691095424 ; ISBN: 978-0773564633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Founding gods, inventing nations conquest and culture myths from antiquity to Islam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Founding gods, inventing nations conquest and culture myths from antiquity to Islam

Mccants, William F

E-ISBN 0691151482 ; E-ISBN 9780691151489 ; E-ISBN 9781400840069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (1)
 2. 2000đến2001  (1)
 3. 2002đến2007  (1)
 4. 2008đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gershoni I
 2. Erdem, Y.H.
 3. Erdem, Y. Hakan
 4. McCants, W.F.
 5. Molly Greene

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...