skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyễn Hồng Cổn xóa Chủ đề: Metonyms xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoán dụ trong tiếng Anh và việc chuyển dịch hoán dụ tiếng Anh sang tiếng Việt : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 01

Nguyễn Phương Chung; Nguyễn Hồng Cổn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2007 - (428.2 NG-C 2007)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Phương Chung
  2. Nguyễn Hồng Cổn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...