skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the geographical distribution of Brazil?s prestigious software developers

Fernando Figueira Filho ; Marcelo Gattermann Perin ; Christoph Treude ; Sabrina Santos Marczak ; Leandro Melo ; Igor M Da Silva ; Lucas B Dos Santos

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the geographical distribution of Brazil?s prestigious software developers

Fernando Figueira Filho ; Marcelo Gattermann Perin ; Christoph Treude ; Sabrina Santos Marczak ; Leandro Melo ; Igor M Da Silva ; Lucas B Dos Santos

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Identification of Factors that Promote High-Performance Projects in Distributed Development

Sabrina Santos Marczak ; Marcelo Gattermann Perin ; Rafael Prikladnicki ; M Ayub

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Que 10 anos de Experiência Ensinaram a Empresa ORG sobre Desenvolvimento Distribuído de Software

Sabrina Santos Marczak ; Marcelo Gattermann Perin ; Rafael Prikladnicki ; M Ayub ; C. Gomes

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (2)
  2. English  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sabrina Santos Marczak
  2. Marcelo Gattermann Perin
  3. Rafael Prikladnicki
  4. Christoph Treude
  5. Igor M Da Silva

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...