skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 365.828  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Julie McDowell

ISBN10: 0791095355 ; ISBN13: 9780791095355 ; E-ISBN10: 1438102364 ; E-ISBN13: 9781438102368

Toàn văn không sẵn có

2
Metals handbook . Volume 13, Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals handbook . Volume 13, Corrosion

ASM Handbook Committee.; ASM International. Handbook Committee.

Metals Park, Ohio : American Society for Metals, c1987 - ISBN0871700077

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Walsh, Glyn

The Optician, Sep 24, 2004, Vol.228(5970), p.51

ISSN: 00303968

Toàn văn không sẵn có

4
Uptake of metals and metalloids by plants growing in a lead-zinc mine area, Northern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uptake of metals and metalloids by plants growing in a lead-zinc mine area, Northern Vietnam

Nguyen, Thi Hoang Ha; Mai, Trong Nhuan; Masayuki, Sakakibara

ISIKNOWLEDGE; 0304-3894; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28832; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389410016006

Truy cập trực tuyến

5
Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Degradation of metals in the atmosphere : a symposium sponsored by ASTM Committee G-1 on Corrosion of Metals, Philadelphia, PA, 12-13 May 1986

Dean S. W; Lee T. S; American Society for Testing and Materials. Committee G-1 on Corrosion of Metals.; Symposium on Degradation of Metals in the Atmosphere (1986 : Philadelphia, Pa.)

Philadelphia, PA : ASTM, c1987. - (620.1 DEG 1987) - ISBN0803109660

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Walker, Colin ; Bichan, Ian

Concept Science.

ISBN: 1869551052 ; ISBN: 9781869551056

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tài liệu chính phủ
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

New Zealand. Department of Education (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Stephen Baker in Pittsburgh

Bloomberg Businessweek, January 12, 1998, Issue 3560, p.108

ISSN: 00077135

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals. (Annual Report on American Industry) (Industry Overview)

Clash, James M.

Forbes, Jan 3, 1994, Vol.153(1), p.166(2)

ISSN: 0015-6914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals. (Annual Report on American Industry) (Brief Article)

Sullivan, R. Lee

Forbes, Jan 4, 1993, Vol.151(1), p.170(2)

ISSN: 0015-6914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals.(Annual Report on American Industry; includes article on steel processing company Worthington Industries)(Industry Overview)

Rudnitsky, Howard

Forbes, Jan 1, 1996, Vol.157(1), p.154(2)

ISSN: 0015-6914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Hannon, Kerry

Forbes, Jan 13, 1986, Vol.137(1), p.176

ISSN: 00156914 ; E-ISSN: 26091445

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Merwin, John

Forbes, Jan 12, 1987, Vol.139(1), p.162

ISSN: 00156914 ; E-ISSN: 26091445

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals. (includes related article on Nucor Corp.) (40th Annual Report on American Industry 1988) (directory)

Merwin, John

Forbes, Jan 11, 1988, Vol.141(1), p.162(2)

ISSN: 0015-6914

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

By Chris Adams

Wall Street Journal, Jun 30, 1998, p.R7

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Adams, Chris

Wall Street Journal, Jun 19, 1997, p.R, 11:5

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

James, N

Antiquity, Vol.74(286), p.953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003598X ; E-ISSN: 17451744

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Forbes, Jan. 8, 1979, Vol.123(1), p.145

ISSN: 00156914 ; E-ISSN: 26091445

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The metals. (Strawbery Banke Museum, Portsmouth, New Hampshire) (Cover Story)

Ward, Gerald W. R. ; Rowland, Rodney D.

The Magazine Antiques, July, 1992, Vol.142(1), p.90(4)

ISSN: 0161-9284

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 365.828  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (5.840)
 2. 1957đến1971  (18.640)
 3. 1972đến1986  (70.399)
 4. 1987đến2002  (69.490)
 5. Sau 2002  (198.887)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (348.724)
 2. Japanese  (2.025)
 3. German  (1.974)
 4. Russian  (1.688)
 5. French  (1.254)
 6. Chinese  (1.001)
 7. Portuguese  (456)
 8. Spanish  (410)
 9. Italian  (292)
 10. Dutch  (272)
 11. Polish  (209)
 12. Korean  (195)
 13. Czech  (104)
 14. Norwegian  (65)
 15. Hungarian  (63)
 16. Danish  (50)
 17. Ukrainian  (42)
 18. Slovak  (33)
 19. Persian  (29)
 20. Greek  (20)
 21. Romanian  (19)
 22. Lithuanian  (16)
 23. Turkish  (13)
 24. Arabic  (9)
 25. Finnish  (9)
 26. Thai  (3)
 27. Vietnamese  (2)
 28. Hindi  (2)
 29. Hebrew  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (611)
 2. Q - Science.  (176)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Wen-Xiong
 2. Wang, Wei
 3. Turner, Andrew
 4. Zeng, Guangming
 5. Schuhmacher, Marta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...