skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 531  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Metallurgy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Heating Rate on Densification and Grain Growth During Spark Plasma Sintering of 93W-5.6Ni-1.4Fe Heavy Alloys

Hu, Ke ; Li, Xiaoqiang ; Qu, Shengguan ; Li, Yuanyuan

Metallurgical and Materials Transactions A, 2013, Vol.44(9), pp.4323-4336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-5623 ; E-ISSN: 1543-1940 ; DOI: 10.1007/s11661-013-1789-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stamping formability of AZ31 magnesium alloy sheet improved by equal-channel angular pressing

Liu, Ying ; Li, Wei ; Li, Yuanyuan

Journal of Wuhan University of Technology-Mater. Sci. Ed., 2010, Vol.25(2), pp.234-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1000-2413 ; E-ISSN: 1993-0437 ; DOI: 10.1007/s11595-010-2234-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle interior trim decontamination mildew-preventing agent and preparation method

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient wheel hub descaling washing agent for vehicles, and preparation method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volatile oil extraction ware

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment-friendly automobile cleaning and glazing agent and production method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vehicle leather brightening cleaning agent and preparation method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can draw gently extractor of heavy volatile oil simultaneously

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antirust brightener for vehicle and preparation method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment-friendly plant water glaze for automobile

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environment-friendly automobile wool heavy filth cleaning agent and preparation method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种工业废水废气预处理装置
Industrial wastewater and waste gas treating device

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automobile cleaning wax, and processing method and application method thereo

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental-protection type concentrated vehicle cleaner and preparation method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型磁疗器
Novel magneto-therapeutic device

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disinfection cleaning spray for vehicles and preparation method of disinfection cleaning spray

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automobile tyre cleaning agent

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volatile oil extraction ware

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracting device capable of synchronously light volatile oil and heavy volatile oil

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emulsion type automotive polishing agent and preparation method thereof

LI Yuanyuan

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 531  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (16)
 2. 2009đến2010  (37)
 3. 2011đến2012  (56)
 4. 2013đến2015  (190)
 5. Sau 2015  (232)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (527)
 2. Bài báo  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (402)
 2. French  (14)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Yuanyuan
 2. Yang Chao
 3. Qu Shengguan
 4. LI Xiaoqiang
 5. Guo Rui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...