skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 88.593  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Preface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

Just Health Care, pp.ix-xi

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.001

Toàn văn sẵn có

2
Works cited
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Works cited

Just Health Care, pp.231-237

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.011

Toàn văn sẵn có

3
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Just Health Care, pp.vii-viii

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972

Toàn văn sẵn có

4
Acknowledgements
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acknowledgements

Just Health Care, pp.xii-xiv

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 0521236088 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972

Toàn văn sẵn có

5
Health-care needs
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health-care needs

Just Health Care, pp.19-35

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.003

Toàn văn sẵn có

6
Toward a distributive theory
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a distributive theory

Just Health Care, pp.36-58

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.004

Toàn văn sẵn có

7
Risk and opportunity
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk and opportunity

Just Health Care, pp.180-220

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.009

Toàn văn sẵn có

8
Is health care special?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is health care special?

Just Health Care, pp.1-18

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.002

Toàn văn sẵn có

9
Am I my parents' keeper?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Am I my parents' keeper?

Just Health Care, pp.86-113

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.006

Toàn văn sẵn có

10
Doing justice to providers
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doing justice to providers

Just Health Care, pp.114-139

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.007

Toàn văn sẵn có

11
Doth OSHA protect too much?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doth OSHA protect too much?

Just Health Care, pp.140-179

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.008

Toàn văn sẵn có

12
Equity of access to health care
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equity of access to health care

Just Health Care, pp.59-85

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.005

Toàn văn sẵn có

13
Philosophy and public policy
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy and public policy

Just Health Care, pp.221-230

ISBN: 9780521236089 ; ISBN: 9780521317948 ; ISBN: 0521236088 ; ISBN: 0521317940 ; E-ISBN: 9780511624971 ; E-ISBN: 0511624972 ; DOI: 10.1017/CBO9780511624971.010

Toàn văn sẵn có

14
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Patients and practitioners, pp.v-vi

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 0521309158 ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698

Toàn văn sẵn có

15
Puritan perceptions of illness in seventeenth century England
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Puritan perceptions of illness in seventeenth century England

Wear, Andrew

Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-industrial Society, pp.55-100

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 9780521530613 ; ISBN: 0521309158 ; ISBN: 052153061X ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698 ; DOI: 10.1017/CBO9780511563690.003

Toàn văn sẵn có

16
Participant or patient? Seventeenth century childbirth from the mother's point of view
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participant or patient? Seventeenth century childbirth from the mother's point of view

Wilson, Adrian

Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-industrial Society, pp.129-144

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 9780521530613 ; ISBN: 0521309158 ; ISBN: 052153061X ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698 ; DOI: 10.1017/CBO9780511563690.005

Toàn văn sẵn có

17
Cultural habits of illness: The Enlightened and the Pious in eighteenth century Germany
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural habits of illness: The Enlightened and the Pious in eighteenth century Germany

Geyer-Kordesch, Johanna

Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-industrial Society, pp.177-204

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 9780521530613 ; ISBN: 0521309158 ; ISBN: 052153061X ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698 ; DOI: 10.1017/CBO9780511563690.007

Toàn văn sẵn có

18
Prescribing the rules of health: Self-help and advice in the late eighteenth century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prescribing the rules of health: Self-help and advice in the late eighteenth century

Smith, Ginnie

Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-industrial Society, pp.249-282

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 9780521530613 ; ISBN: 0521309158 ; ISBN: 052153061X ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698 ; DOI: 10.1017/CBO9780511563690.009

Toàn văn sẵn có

19
Laymen, doctors and medical knowledge in the eighteenth century: The evidence of the Gentleman's Magazine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laymen, doctors and medical knowledge in the eighteenth century: The evidence of the Gentleman's Magazine

Porter, Roy

Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-industrial Society, pp.283-314

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 9780521530613 ; ISBN: 0521309158 ; ISBN: 052153061X ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698 ; DOI: 10.1017/CBO9780511563690.010

Toàn văn sẵn có

20
Piety and the patient: Medicine and religion in eighteenth century Bristol
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Piety and the patient: Medicine and religion in eighteenth century Bristol

Barry, Jonathan

Patients and Practitioners: Lay Perceptions of Medicine in Pre-industrial Society, pp.145-176

ISBN: 9780521309158 ; ISBN: 9780521530613 ; ISBN: 0521309158 ; ISBN: 052153061X ; E-ISBN: 9780511563690 ; E-ISBN: 0511563698 ; DOI: 10.1017/CBO9780511563690.006

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 88.593  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (45)
 2. 1994đến2000  (1.128)
 3. 2001đến2006  (19.202)
 4. 2007đến2013  (65.701)
 5. Sau 2013  (2.517)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (74.963)
 2. German  (11.124)
 3. Italian  (2.214)
 4. French  (224)
 5. Swedish  (34)
 6. Spanish  (25)
 7. Serbo-Croatian  (5)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...