skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patient reported outcomes of autologous fat grafting after breast cancer surgery

Brown, A.W.W ; Kabir, M ; Sherman, K.A ; Meybodi, F ; French, J.R ; Elder, E.B

The Breast, October 2017, Vol.35, pp.14-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2017.06.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and predictors of distress in women taking part in surgical continuity of care for breast cancer: A cohort study

Jørgensen, L ; Laursen, B.S ; Garne, J.P ; Sherman, K.A ; Søgaard, M

European Journal of Oncology Nursing, June 2016, Vol.22, pp.30-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1462-3889 ; E-ISSN: 1532-2122 ; DOI: 10.1016/j.ejon.2016.01.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liposuction for advanced lymphoedema – Impact of liposuction on limb volumes. Surgical treatment results from Australia

Koelmeyer, L.A ; Kastanias, K ; Sedger, L.M ; Lam, T.C ; Ngo, Q.D ; Heydon-White, A ; Sherman, K.A ; Winch, C ; Magnussen, J.S ; Munnoch, A ; Mackie, H ; Boyages, J

The Breast, June 2015, Vol.24(3), pp.302-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9776 ; E-ISSN: 1532-3080 ; DOI: 10.1016/j.breast.2015.02.005

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sherman, Ka
  2. Sherman, K.A
  3. Mackie, H
  4. Munnoch, A.
  5. Brown, A.W.W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...