skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản User Interface xóa Tất cả các phiên bản Computer Science xóa Tất cả các phiên bản Man Machine Interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptual user interfaces (introduction)

Turk, Matthew ; Robertson, George

Communications of the ACM, 01 March 2000, Vol.43(3), pp.32-34 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/330534.330535

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tangible user interface and its evolution

Ishii, Hiroshi

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.32-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic user interfaces: designing computers in any way, shape, or form

Holman, David ; Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.48-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The eyes have it

Goth, Gregory

Communications of the ACM, 01 December 2010, Vol.53(12), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1859204.1859211

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sketch-Thru-Plan: a multimodal interface for command and control

Cohen, Philip ; Kaiser, Edward ; Buchanan, M ; Lind, Scott ; Corrigan, Michael ; Wesson, R

Communications of the ACM, 23 March 2015, Vol.58(4), pp.56-65 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2735589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-computer interface development tools: a methodology for their evaluation

Hix, Deborah ; Schulman, Robert

Communications of the ACM, 01 March 1991, Vol.34(3), pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/102868.102873

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Looking for a humane interface: will computers ever become easy to use?

Raskin, Jef

Communications of the ACM, 01 February 1997, Vol.40(2), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/253671.253737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The next generation in human-computer interaction

Soloway, Elliot ; Pryor, Amanda

Communications of the ACM, 01 April 1996, Vol.39(4), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/227210.227213

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction

Vertegaal, Roel ; Poupyrev, Ivan

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.26-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349033

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software infrastructure and design challenges for ubiquitous computing applications

Banavar, Guruduth ; Bernstein, Abraham

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.92-96 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585622

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tracking contact and free gesture across large interactive surfaces

Paradiso, Joseph

Communications of the ACM, 01 July 2003, Vol.46(7), pp.62-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/792704.792731

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New frontiers of application design

Siewiorek, Daniel

Communications of the ACM, 01 December 2002, Vol.45(12), pp.79-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/585597.585619

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust and etiquette in high-criticality automated systems

Parasuraman, Raja ; Miller, Christopher

Communications of the ACM, 01 April 2004, Vol.47(4), pp.51-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/975817.975844

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contribution to the design process

Bærentsen, Klaus ; Slavensky, Henning

Communications of the ACM, 01 May 1999, Vol.42(5), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/301353.301422

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New paradigms for using computers

Selker, Ted

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.60-69 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232030

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embodied conversational interface agents

Cassell, Justine

Communications of the ACM, 01 April 2000, Vol.43(4), pp.70-78 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/332051.332075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Mac interface

Gentner, Don ; Nielsen, Jakob

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.70-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232032

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent graphics

Lieberman, Henry

Communications of the ACM, 01 August 1996, Vol.39(8), pp.38-48 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/232014.232026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COACH: A teaching agent that learns

Selker, Ted

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jul 1994, Vol.37(7), p.92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bottom-up design of software agents

Kautz, Henry ; Selman, Bart ; Coen, Michael

Communications of the ACM, 01 July 1994, Vol.37(7), pp.143-146 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/176789.176805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 30  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1996  (9)
 3. 1997đến1999  (3)
 4. 2000đến2003  (6)
 5. Sau 2003  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bickmore, Timothy
 2. Selker, Ted
 3. Vertegaal, Roel
 4. Cassell, Justine
 5. Selman, Bart

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...