skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Agricultural Economics xóa Chủ đề: Maize xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural technology adoption and child nutrition enhancement: improved maize varieties in rural Ethiopia

Zeng, Di ; Alwang, Jeffrey ; Norton, George W. ; Shiferaw, Bekele ; Jaleta, Moti ; Yirga, Chilot

Agricultural Economics, September 2017, Vol.48(5), pp.573-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12358

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of information sources on technology adoption and modification decisions

Adegbola, Patrice ; Gardebroek, Cornelis

Agricultural Economics, July 2007, Vol.37(1), pp.55-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2007.00222.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tradeoffs and complementarities in the adoption of improved seeds, fertilizer, and natural resource management technologies in Kenya

Wainaina, Priscilla ; Tongruksawattana, Songporne ; Qaim, Matin

Agricultural Economics, May 2016, Vol.47(3), pp.351-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Targeting, bias, and expected impact of complex innovations on developing‐country agriculture: evidence from Malawi

Haile, Beliyou ; Azzarri, Carlo ; Roberts, Cleo ; Spielman, David J.

Agricultural Economics, May 2017, Vol.48(3), pp.317-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/agec.12336

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Welfare impacts of maize–pigeonpea intensification in Tanzania

Amare, Mulubrhan ; Asfaw, Solomon ; Shiferaw, Bekele

Agricultural Economics, January 2012, Vol.43(1), pp.27-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-5150 ; E-ISSN: 1574-0862 ; DOI: 10.1111/j.1574-0862.2011.00563.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shiferaw, Bekele
  2. Shiferaw, B.
  3. Gardebroek, Cornelis
  4. Tongruksawattana, Songporne
  5. Yirga, Chilot

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...