skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Chủ đề: Mỹ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pilgrims in their own land : 500 years of religion in America

Marty Martin E.

New York, NY : Penguin Books, 1985, c1984. - (291.0973 MAR 1985) - ISBN0140082689 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
A history of American philosophy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of American philosophy

Schneider Herbert Wallace

New York : Columbia University Press, c1964 - New York : Columbia University Press, 1963 - (191 SCH 1964) - (191 SCH 1963) - ISBN0231026455

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Restoring the faith : the Assemblies of God, pentecostalism, and American culture

Blumhofer Edith Waldvogel.

Urbana : University of Illinois Press, c1993. - (289.9 BLU 1993) - ISBN0252016483;ISBN0252062817 (pbk. : acid-free paper))

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Dictionary of Christianity in America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Christianity in America

Reid Daniel G.; Linder Robert Dean; Shelley Bruce L; Stout Harry S

Downers Grove, Ill. : Intervarsity Press, c1990. - (277 DIC 1990) - ISBN083081776X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Protestant, Catholic, Jew : an essay in American religious sociology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protestant, Catholic, Jew : an essay in American religious sociology

Herberg Will.

Chicago : University of Chicago Press, 1983, c1960. - (306.6 HER 1960) - ISBN0226327345 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persons and places

Santayana George; Holzberger William G; Saatkamp Herman J

Cambridge, Mass. ; London : MIT Press, c1986 - (191 SAN 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
The restructuring of American religion : society and faith since World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The restructuring of American religion : society and faith since World War II

Wuthnow Robert.

Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1988. - (306.60973 WUT 1988) - ISBN0691077592 (alk. paper) :;ISBN0691073287 (jacket)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Errand to the world : American Protestant thought and foreign missions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Errand to the world : American Protestant thought and foreign missions

Hutchison William R.

Chicago : University of Chicago Press, 1987. - (266.02373 HUT 1987) - ISBN0226363090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (1)
 2. 1964đến1982  (1)
 3. 1983đến1984  (1)
 4. 1985đến1986  (2)
 5. Sau 1986  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Santayana George
 2. Schneider Herbert Wallace
 3. Hutchison William R
 4. Reid Daniel G.
 5. Wuthnow Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...